Wymagania integralności hosta — informacje

Przy tworzeniu nowej zasady integralności hosta należy określić dodawane typy wymagań.
Każde wymaganie określa następujące elementy:
  • Sprawdzane warunki
    Wymaganie może na przykład sprawdzać, czy na komputerze klienckim zainstalowano najnowszy zestaw definicji wirusów.
  • Działania naprawcze wykonywane przez klienta, jeżeli nie spełni on warunków wymagania
    Działanie naprawcze może na przykład zawierać adres URL strony, z której klient może pobrać brakujące definicje wirusów i zainstalować je.
Typy wymagań dla reguł integralności hosta zawierają listę typów wymagań, z których można korzystać.
Typy wymagań dla zasad integralności hosta
Typ
Opis
Predefiniowane wymagania
Predefiniowane wymaganie umożliwia sprawdzenie, czy określona aplikacja lub plik są zainstalowane i uruchomione na kliencie. Predefiniowane wymaganie sprawdza stan następujących typów aplikacji: oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie chroniące przed programami typu spyware, zapora, poprawka lub dodatek Service Pack. Wymaganie dotyczące poprawki sprawdza na przykład, czy na komputerach klienckich zainstalowano określoną poprawkę systemu operacyjnego.
Jeżeli predefiniowane wymaganie nie zawiera wystarczającej ilości szczegółów, należy dodać wymaganie niestandardowe i napisać skrypt.
Wymagania niestandardowe z szablonów
Szablony to predefiniowane wymagania niestandardowe opracowane przez firmę Symantec do często wykonywanych zadań. Klient może na przykład sprawdzić, czy hasło zostało zmienione w ciągu ostatnich 42 dni. Szablonów można także użyć jako podstawy do napisania skryptu wymagania niestandardowego.
Wymagania z szablonów są dostępne za pośrednictwem usługi LiveUpdate funkcji zasady integralności hosta. Najpierw należy skonfigurować usługę LiveUpdate, aby pobrać szablony integralności hosta na serwer zarządzania.
Wymagania niestandardowe
Wymagania niestandardowego należy użyć, jeżeli predefiniowane wymagania ani szablony nie umożliwiają wymaganego rodzaju sprawdzania. Wymagania niestandardowe zawierają te same pola, co wymagania predefiniowane, ale zapewniają większą elastyczność. Można na przykład dodać aplikację do ochrony przed programami typu spyware niezawartą na predefiniowanej liście aplikacji do ochrony przed programami typu spyware.
Można uprościć zarządzanie wymaganymi aplikacjami poprzez umieszczenie podobnych aplikacji w jednym wymaganiu niestandardowym. Można na przykład uwzględnić w jednym wymaganiu przeglądarki internetowe, jak Internet Explorer i Mozilla Firefox.