Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta

Predefiniowane wymaganie w zasadzie integralności hosta umożliwia sprawdzenie, czy na komputerze klienckim uruchomione są dowolne z następujących typów aplikacji: antywirus, ochrona przed programami typu spyware, zapora itd.
Należy określić odpowiednią aplikację, na przykład poprawki dla systemu operacyjnego Windows 7. Następnie należy określić ścieżkę do folderu, z którego komputery mają pobierać poprawkę.
 1. Aby dodać wymagania predefiniowane do zasady integralności hosta
 2. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
 3. Na stronie
  Zasada integralności hosta
  kliknij pozycję
  Wymagania > Dodaj
  .
 4. W oknie dialogowym
  Dodaj wymaganie
  kliknij listę rozwijaną
  Wybierz wymaganie
  , wybierz predefiniowane wymaganie i kliknij przycisk
  OK
  .
  W wersji 12.1.x kliknij przycisk
  Mac
  tylko wtedy, gdy komputery klienckie Mac mają zainstalowanego klienta On-Demand
  . W przypadku programu
  nastąpił koniec okresu świadczenia pomocy technicznej i jego użycie w programie
  Symantec Endpoint Protection
  14.x nie jest już obsługiwane.
 5. Skonfiguruj ustawienia i opcje naprawcze wymagania, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
  Więcej informacji można uzyskać, klikając pozycję
  Pomoc
  .
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .
 7. Przypisz zasadę do grup lub lokalizacji.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .