Zezwalanie na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli jedno wymaganie nie jest spełnione

Użytkownicy mogą chcieć kontynuować pracę, nawet jeżeli sprawdzanie integralności hosta zakończyło się wynikiem nieprawidłowym. Można zezwolić na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli określony wymóg nie zostanie spełniony. Klient rejestruje wyniki, ale je ignoruje.
To ustawienie należy zastosować do określonego wymogu. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich wymagań, konieczne jest włączenie ustawienia dla poszczególnych wymagań. Ustawienie to jest domyślnie wyłączone.
 1. Aby zezwolić na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli jeden wymóg nie zostanie spełniony:
 2. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
 3. Dodaj wymaganie predefiniowane lub niestandardowe, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 4. W oknie dialogowym wymagania zaznacz pole wyboru
  Zezwalaj na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony,
  a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .