Konfigurowanie naprawy dla predefiniowanego wymagania integralności hosta

Jeżeli sprawdzanie integralności hosta wykaże, że wymaganie nie zostało spełnione, można skonfigurować zasadę w celu przywrócenia wymaganych plików. Klient przywraca pliki, pobierając, instalując lub uruchamiając wymagane aplikacje w celu spełnienia wymagania. Następnie komputer kliencki może uzyskać prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta.
Naprawę można skonfigurować w tym samym oknie dialogowym, w którym dodawane jest predefiniowane wymaganie. Należy określić ścieżkę, z której klient pobiera pliki naprawy i sposób przeprowadzania naprawy.
Można także zapewnić użytkownikom częściową kontrolę nad godziną naprawy komputerów. Ponowne uruchomienie może na przykład spowodować utratę danych, więc użytkownicy mogą chcieć przeprowadzić naprawę na koniec dnia.
Po pobraniu plików, instalacji lub wykonaniu polecenia w celu spełnienia wymagania klient zawsze ponownie sprawdza to wymaganie. Ponadto klient rejestruje wyniki jako
prawidłowe
lub
nieprawidłowe
.
 1. Konfigurowanie naprawy dla predefiniowanego wymagania integralności hosta
 2. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta i dodaj predefiniowane wymaganie.
 3. W oknie dialogowym
  Dodaj wymaganie
  kliknij pozycję
  Zainstaluj <wymagany typ>, jeśli nie jest zainstalowane na kliencie
  .
 4. Kliknij pozycję
  Pobierz pakiet instalacyjny
  .
 5. W polu tekstowym
  Adres URL pobierania
  wpisz adres URL, z którego plik instalacyjny ma zostać pobrany na komputer kliencki.
 6. W polu tekstowym
  Wykonaj polecenie
  wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta, pole tekstowe należy pozostawić puste.
  • Aby umożliwić automatyczną instalację, w pole należy wpisać tekst
   %F%
   .
   Zmienna
   %F%
   reprezentuje ostatni pobrany plik. Można użyć dowolnego polecenia, które można uruchomić po naciśnięciu przycisku
   Start
   >
   Uruchom
   . Na przykład, aby zainstalować poprawkę dla systemu Vista, wpisz polecenie
   %Systemroot%\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%
   .
 7. Opcjonalnie ustaw opcje opóźnienia lub anulowania naprawy, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .