Zezwalanie użytkownikom na opóźnienie lub anulowanie naprawy integralności hosta

Można zezwolić użytkownikowi na opóźnienie naprawy w celu wykonania jej w bardziej dogodnym terminie. Jeżeli użytkownik musi ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu oprogramowania dla wymagania, może chcieć zrobić to później.
Jeżeli użytkownik opóźni naprawę, mogą zostać wykonane następujące działania:
 • Klient zarejestruje zdarzenie. Stan sprawdzania integralności hosta zostanie wyświetlony jako nieprawidłowy, ponieważ wymaganie nie zostało spełnione. W dowolnym momencie użytkownik może ręcznie przeprowadzić kolejne sprawdzanie integralności hosta za pomocą klienta.
 • Okno komunikatu naprawy dotyczące sprawdzania integralności hosta jest wyświetlane ponownie dopiero po uruchomieniu przez klienta następnego sprawdzania integralności hosta. Jeśli użytkownik wybrał czas przypomnienia wynoszący pięć minut, ale sprawdzanie integralności hosta jest uruchamiane co 30 minut, to okno komunikatu zostanie wyświetlone dopiero po 30 minutach. Aby uniknąć pomyłek użytkownika, można zsynchronizować minimalny czas z częstotliwością sprawdzania integralności hosta.
 • Jeżeli użytkownik opóźni naprawę przed następnym sprawdzeniem integralności hosta, wybór użytkownika zostanie zignorowany.
 • Jeśli użytkownik opóźni działanie naprawcze i otrzyma zaktualizowaną zasadę, to zostanie ustawiony nowy maksymalny dostępny czas naprawy.
 1. Aby zezwolić użytkownikom na opóźnienie lub anulowanie naprawy integralności hosta
 2. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta i dodaj wymaganie.
 3. W oknie dialogowym
  Dodaj wymaganie
  skonfiguruj naprawę.
 4. W oknie dialogowym wymagania wykonaj jedno z poniższych zadań, a następnie kliknij przycisk
  OK
  :
  • Aby umożliwić użytkownikowi klienta opóźnienie pobierania pliku, zaznacz opcję
   Określ czas oczekiwania przed ponowieniem próby pobrania w razie niepowodzenia pobierania
   .
  • Aby umożliwić użytkownikowi anulowanie naprawy, zaznacz opcję
   Zezwalaj użytkownikowi na anulowanie pobierania przeprowadzanego w celu naprawy integralności hosta
   .
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .
 6. Kliknij pozycję
  Ustawienia zaawansowane
  .
 7. Na stronie
  Ustawienia zaawansowane
  w obszarze
  Opcje okna dialogowego
  naprawy skonfiguruj opcje anulowania naprawy.
 8. Aby dodać niestandardowy komunikat wyświetlany na komputerze klienckim, kliknij pozycję
  Ustaw dodatkowy tekst
  .
  Wpisany komunikat zostanie wyświetlony w oknie naprawy klienta, jeżeli użytkownik kliknie pozycję
  Szczegóły
  .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .