Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień

Można wyświetlać niepotwierdzone powiadomienia lub wszystkie powiadomienia. Można potwierdzić niepotwierdzone powiadomienie. Można wyświetlić wszystkie warunki powiadomienia, które są aktualnie skonfigurowane w konsoli.
W okienku
Stan zabezpieczeń
na
stronie głównej
wyświetlana jest liczba niepotwierdzonych powiadomień z ostatnich 24 godzin.
 1. Aby wyświetlić najnowsze niepotwierdzone powiadomienia, w konsoli kliknij pozycję
  Strona główna
  .
 2. Na
  stronie głównej
  , w okienku
  Stan zabezpieczeń
  kliknij pozycję
  Wyświetl powiadomienia
  .
  Na karcie
  Powiadomienia
  wyświetlona zostanie lista niepotwierdzonych powiadomień.
 3. Opcjonalnie, na liście powiadomień, w kolumnie
  Raport
  kliknij ikonę dokumentu, o ile istnieje.
  Raport dotyczący powiadomienia jest wyświetlany w oddzielnym oknie przeglądarki. Jeśli nie ma ikony dokumentu, wszystkie informacje o powiadomieniu są wyświetlane w kolumnie
  Komunikat
  na liście powiadomień.
 4. Aby wyświetlić wszystkie powiadomienia, w konsoli kliknij pozycję
  Monitory,
  a następnie kliknij kartę
  Powiadomienia
  .
 5. Opcjonalnie, na karcie
  Powiadomienia
  wybierz zapisany filtr z menu
  Zastosuj zapisany filtr
  .
 6. Opcjonalnie, na karcie
  Powiadomienia
  wybierz przedział czasu z menu
  Zakres czasowy
  .
 7. Na karcie
  Powiadomienia
  kliknij pozycję
  Wyświetl powiadomienia
  .
 8. Aby potwierdzić powiadomienie, wyświetl powiadomienia.
 9. Na karcie
  Powiadomienia
  , w kolumnie
  Potw.
  na liście powiadomień kliknij czerwoną ikonę, aby potwierdzić powiadomienie.
 10. Aby wyświetlić wszystkie skonfigurowane warunki powiadomienia, w konsoli kliknij pozycję
  Monitory
  .
 11. Na stronie
  Monitory
  , na karcie
  Powiadomienia
  kliknij pozycję
  Warunki powiadomienia
  .
  Wyświetlone zostaną wszystkie warunki powiadomienia, które są skonfigurowane w konsoli. Listę można przefiltrować, wybierając typ powiadomienia z menu
  Pokaż typ powiadomienia
  .