Wyświetlanie dzienników

Można wygenerować w celu wyświetlenia listę zdarzeń z dzienników, używając zestawu wybranych ustawień filtrów.
Jeśli podczas wyświetlania dzienników zawierających duże ilości danych występują błędy bazy danych, można zmienić limity czasu bazy danych.
Jeśli wyświetlane są komunikaty o błędach CGI lub błędach zakończenia procesu, można zmienić inne parametry limitów czasu.
Raporty i dzienniki zawsze pojawiają się w języku instalacji serwera zarządzania. Aby możliwe było ich wyświetlanie podczas używania zdalnej konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
lub przeglądarki, na używanym komputerze musi być zainstalowana odpowiednia czcionka.
 1. Aby wyświetlić dziennik:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Monitory
  .
 3. Na karcie
  Dzienniki
  , w polu listy
  Typ dziennika
  wybierz typ dziennika, który chcesz wyświetlić.
 4. W przypadku niektórych typów dzienników wyświetlane jest pole listy
  Treść dziennika
  . W takim przypadku należy wybrać typ treści dziennika, który ma zostać wyświetlony.
 5. W polu listy
  Zastosuj zapisany filtr
  wybierz zapisany filtr lub pozostaw wartość
  Domyślny
  .
 6. Z pola listy
  Zakres czasowy
  wybierz żądany przedział czasu lub pozostaw wartość domyślną. W przypadku wybrania opcji
  Ustaw określone daty
  wybierz daty i czas, z którego chcesz wyświetlić wpisy.
 7. Kliknij pozycję
  Ustawienia dodatkowe
  , aby ograniczyć liczbę wyświetlanych wpisów.
  Można również ustawić wszelkie inne opcje dostępne w obszarze
  Ustawienia dodatkowe
  dla wybranego typu dziennika.
  W wersji 12.1.x
  Ustawienia dodatkowe
  zastąpiono
  Ustawieniami zaawansowanymi
  .
  W polach opcji filtru, które umożliwiają stosowanie symboli wieloznacznych i wyszukiwanie dopasowań, wielkość znaków nie jest rozróżniana. Jedynym symbolem gwiazdki, który może zostać użyty jako symbol wieloznaczny, jest znak gwiazdki z zestawu znaków ASCII.
 8. Kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
  Możesz też kliknąć
  Zapisz filtr
  , aby zapisać konfigurację filtru w celu wygenerowania tego samego widoku dziennika w późniejszym terminie.