Eksportowanie danych do serwera Syslog

Aby zwiększyć ilość miejsca w bazie danych, można skonfigurować serwer zarządzania do wysyłania danych dzienników do serwera Syslog.
W przypadku eksportowania danych dziennika do serwera Syslog konieczne jest skonfigurowanie serwera Syslog do odbierania dzienników.
 1. Aby wyeksportować dane dziennika do serwera Syslog:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  .
 3. Kliknij pozycję
  Serwery
  .
 4. Kliknij lokację lokalną lub zdalną, z której chcesz wyeksportować dane dzienników.
 5. Kliknij pozycję
  Skonfiguruj rejestrowanie zewnętrzne
  .
 6. Na karcie
  Ogólne
  wybierz z listy
  Częstotliwość aktualizacji
  jak często chcesz wysyłać dane dzienników do pliku.
 7. W polu listy
  Serwer główny rejestrowania
  wybierz serwer zarządzania, do którego chcesz wysyłać dzienniki.
  Jeśli stosowany jest serwer SQL Server i wiele serwerów zarządzania łączy się z bazą danych, tylko jeden serwer należy określić jako serwer główny rejestrowania.
 8. Zaznacz pozycję
  Włącz transmisję dzienników do serwera Syslog
  .
 9. Podaj następujące informacje:
  • Serwer Syslog
   Wpisz adres IP lub nazwę domeny serwera Syslog, do którego będą przesyłane dane dziennika.
  • Port docelowy
   Wybierz stosowany protokół i wpisz docelowy port serwera Syslog, na którym odbywa się nasłuch komunikatów Syslog.
  • Funkcja dziennika
   Wpisz liczbę funkcji dziennika, które będą używane w pliku konfiguracji serwera Syslog lub użyj liczby domyślnej. Dozwolone są wartości od 0 do 23.
 10. Na karcie
  Filtr dziennika
  zaznacz dzienniki, który chcesz wyeksportować.
 11. Kliknij przycisk
  OK
  .