Eksportowanie danych dziennika do pliku tekstowego

Podczas eksportu danych z dzienników do pliku tekstowego pliki są domyślnie umieszczane w folderze. Domyślna ścieżka folderu to C:\Program Files (x86)\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
\data\dump. Wpisy są umieszczane w pliku .tmp dopóki rekordy nie zostaną przeniesione do pliku tekstowego.
◆W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślna lokalizacja to C:\Program Files (x86)\Symantec\
program Symantec Endpoint Protection Manager
\data\dump.
Nie jest możliwe przywracanie bazy danych za pomocą wyeksportowanych danych dziennika.
Nazwy pliku tekstowego dziennika programu
Symantec Endpoint Protection
pokazuje zależności między typami danych dziennika a nazwami plików z wyeksportowanymi danymi dzienników. Nazwy dzienników nie są identyczne z nazwami dzienników używanymi na karcie
Dzienniki
na stronie
Monitory
.
Nazwy pliku tekstowego dziennika programu
Symantec Endpoint Protection
Dane dziennika
Nazwa pliku tekstowego
Administracja serwera
scm_admin.log
Kontrola aplikacji i urządzeń
agt_behavior.log
Klient serwera
scm_agent_act.log
Zasady serwera
scm_policy.log
System serwera
scm_system.log
Pakiety klienta
agt_packet.log
Zapobieganie zagrożeniom klienta
agt_proactive.log
Zagrożenia klienta
agt_risk.log
Skanowanie klienta
agt_scan.log
Zabezpieczenia klienta
agt_security.log
System klienta
agt_system.log
Ruch klienta
agt_traffic.log
Podczas eksportowania dziennika do pliku tekstowego liczba wyeksportowanych rekordów może być inna niż ustawiona w oknie dialogowym
Rejestrowanie zewnętrzne
. Sytuacja taka następuje po ponownym uruchomieniu serwera zarządzania. Po ponownym uruchomieniu serwera zarządzania licznik wpisów dziennika jest zerowany, ale w tymczasowych plikach dziennika mogą już znajdować się wpisy. W takiej sytuacji pierwszy plik *.log każdego typu wygenerowany po ponownym uruchomieniu zawiera więcej wpisów niż określa licznik. Kolejne wyeksportowane pliki dzienników zawierają już poprawną liczbę wpisów.
 1. Aby wyeksportować dane dziennika do pliku tekstowego:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator
  .
 3. Kliknij pozycję
  Serwery
  .
 4. Kliknij lokację lokalną lub zdalną, dla której chcesz skonfigurować rejestrowanie zewnętrzne.
 5. Kliknij pozycję
  Skonfiguruj rejestrowanie zewnętrzne
  .
 6. Na karcie
  Ogólne
  wybierz, jak często chcesz wysyłać dane dzienników do pliku.
 7. W polu listy
  Serwer główny rejestrowania
  wybierz serwer, do którego chcesz wysyłać dzienniki.
  Jeśli stosowany jest serwer Microsoft SQL i wiele serwerów zarządzania jest połączonych z bazą danych, tylko jeden serwer należy ustawić jako serwer główny rejestrowania.
 8. Zaznacz pozycję
  Wyeksportuj dzienniki do pliku zrzutu
  .
 9. W razie potrzeby zaznacz pole
  Ogranicz rekordy pliku zrzutu
  i wprowadź liczbę wpisów, które jednorazowo mają być przesyłane do pliku tekstowego.
 10. Na karcie
  Filtr dziennika
  wybierz wszystkie dzienniki, które chcesz wysyłać do plików tekstowych.
  Jeśli wybrany typ dziennika umożliwia wybranie poziomu istotności, musisz zaznaczyć poziomy istotności, które chcesz eksportować.
 11. Kliknij przycisk
  OK
  .