Przeglądanie dzienników z innych lokacji

Aby przejrzeć dzienniki z innej lokacji, należy zalogować się na serwerze w lokacji zdalnej za pomocą konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Mając konto na serwerze w zdalnej lokacji, można logować się zdalnie i przeglądać jej dzienniki.
Mając skonfigurowanych partnerów replikacji, można wybrać kopiowanie wszystkich dzienników tych partnerów replikacji do partnera lokalnego i na odwrót. Jeśli zostanie wybrana replikacja dzienników, podczas przeglądania dowolnego dziennika domyślnie widoczne są informacje zarówno z lokacji administratora, jak i lokacji replikowanych. Aby wyświetlać tylko jedną lokację, należy przefiltrować dane w celu ograniczenia ich do wybranej lokacji. Jeżeli zostanie wybrana replikacja dzienników, należy upewnić się, że na wszystkich komputerach partnerów replikacji znajduje się wystarczająco dużo miejsca na dysku dla dodatkowych dzienników.
 1. Aby wyświetlić dzienniki z innej lokacji:
 2. Otwórz przeglądarkę internetową.
 3. W pasku adresu należy wpisać następujący tekst:
  http://
  SEPMServer
  :9090
  Gdzie:
  SEPMServer
  jest nazwą serwera lub adresem IP.
  Adres IP zawiera IPv4 lub IPv6. Należy umieścić adres IPv6 w nawiasach kwadratowych:
  http://[
  SEPMServer
  ]:9090
  Nastąpi pobranie konsoli. Na komputerze używanym do logowania zainstalowane musi być środowisko Java Runtime Environment (JRE). W przeciwnym razie wyświetlony zostanie monit o jego pobranie i zainstalowanie. Aby zainstalować środowisko JRE, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi monitami.
 4. W oknie dialogowym logowania konsoli wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
 5. W polu tekstowym
  Serwer
  , jeśli nie zostanie wypełnione automatycznie, wpisz nazwę lub adres IP serwera oraz numer portu 8443 w następujący sposób:
  http://
  SEPMServer
  :8443
 6. Kliknij pozycję
  Zaloguj
  .