Struktura zasady kontroli aplikacji i kontroli urządzeń

Zasada kontroli aplikacji i urządzeń ma dwie części:
 • Kontrola aplikacji zawiera jeden lub więcej zestawów reguł. Każdy zestaw reguł zawiera jeden lub więcej zasad. Można skonfigurować właściwości, warunki i działania dla poszczególnych reguł:
  • Reguły
   określają aplikacje, które chcesz monitorować.
  • Warunki
   monitorują określone operacje dla aplikacji wskazanych w regule. Warunki zawierają również działania podejmowane w razie wykrycia danej operacji.
  • Gdy dodawane są reguły i warunki, należy także określić konkretne
   właściwości
   warunku i rodzaj podejmowanych działań w przypadku spełnienia warunku. Dla każdego typu warunku dostępne są inne właściwości.
 • Kontrola urządzeń to lista blokowanych urządzeń i lista urządzeń wykluczonych z blokowania. Listy te można rozbudowywać i zarządzać ich zawartością.
Struktura reguł kontroli aplikacji i urządzeń ilustruje składniki kontroli aplikacji i urządzeń oraz ich wzajemne powiązania.