Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe

Do utworzenia listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików można użyć narzędzia checksum.exe. Lista zawiera następujące informacje odnośnie każdego pliku wykonywalnego lub DLL znajdującego się w określonej ścieżce na komputerze:
 • Ścieżka
 • Nazwa pliku
 • Odpowiadająca suma kontrolna
Listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików można następnie zaimportować do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
w celu użycia w konfiguracji blokady systemu.
Narzędzie to jest instalowane na komputerze klienckim wraz z programem
Symantec Endpoint Protection
.
Do utworzenia listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
można również użyć narzędzia innej firmy.
 1. Aby utworzyć listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe:
 2. Otwórz wiersz polecenia na komputerze zawierającym obraz, dla którego chcesz utworzyć listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików.
  Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie klienta programu
  Symantec Endpoint Protection
  .
 3. Przejdź do folderu instalacji klienta zawierającego plik checksum.exe. Plik zwykle znajduje się w następującym folderze:
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection
  \
 4. Wpisz następujące polecenie:
  checksum.exe
  outputfile.txt
  ścieżka
  Gdzie:
  • outputfile.txt
   o nazwa wynikowego pliku tekstowego zawierającego sumy kontrolne dla wszystkich aplikacji znajdujących się na określonym dysku.
  • ścieżka
   to ścieżka do pliku na komputerze, na którym będą gromadzone informacje o sumach kontrolnych.
  Aby uruchomić sumę kontrolną dla wszystkich plików na dysku C:, należy dodać ukośnik odwrotny na końcu
  ścieżka
  . W przeciwnym wypadku polecenie zostanie uruchomione jedynie dla katalogu, w którym znajduje się plik
  checksum.exe
  .
  Format każdego wiersza w pliku wyjściowym jest następujący:
  suma_kontrolna_pliku
  pełna_nazwa_ścieżki_pliku_exe_lub_DLL.
  Wartość sumy kontrolnej i pełnej nazwy ścieżki jest oddzielana spacją.
  Przykład danych wyjściowych narzędzia checksum.exe:
  0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe 35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll 2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll
Przykładowa składnia
Poniżej przedstawiono przykład składni, za pomocą której można utworzyć listę niepowtarzalnych identyfikatorów wszystkich plików na dysku C:
checksum.exe cdrive.txt c:/
To polecenie utworzy plik o nazwie dyskc.txt. Zawiera on sumy kontrolne i ścieżki wszystkich plików wykonywalnych i DLL znalezionych na dysku C tego komputera.
Jeśli ścieżki zawierają spację lub jeśli używasz pliku wsadowego, zamknij ścieżki w cudzysłowie (
""
), np:
"C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe" cdrive.txt c:/
Poniżej przedstawiono przykład składni, za pomocą której można utworzyć niepowtarzalny identyfikator folderu na komputerze klienckim:
checksum.exe bloklista.txt c:\Pliki
To polecenie utworzy plik o nazwie bloklista.txt. Plik zawiera sumy kontrolne i ścieżki plików wykonywalnych oraz DLL znajdujących się w folderze Pliki.
Jeśli ścieżki zawierają spację lub jeśli używasz pliku wsadowego, zamknij ścieżki w cudzysłowie (
""
), np:
"C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe" blocklist.txt "c:\Pliki ze spacją"