Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager

Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików muszą być dostępne w konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
, aby można było dodać je do konfiguracji blokady systemu. Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzone za pomocą narzędzia checksum.exe lub narzędzia kontrolnego innej firmy należy zaimportować ręcznie. Można również scalić listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików.
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzone za pomocą polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików są automatycznie dostępne w konsoli. Nie trzeba ich importować. List niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzonych za pomocą polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików nie można modyfikować. Listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzoną poleceniem można jednak scalić z inną listą niepowtarzalnych identyfikatorów plików. W przypadku ponownego uruchomienia polecenia wygenerowania listy należy jeszcze raz ręcznie scalić listy.
 1. Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. W obszarze
  Zasady
  rozwiń pozycję
  Składniki zasad
  , a następnie kliknij pozycję
  Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
  .
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj listę niepowtarzalnych identyfikatorów pliku
  .
 5. Na ekranie
  Kreator dodawania niepowtarzalnego identyfikatora pliku – zapraszamy
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
 6. Na ekranie
  Informacje o nowym niepowtarzalnym identyfikatorze pliku
  wpisz nazwę i opis nowej listy.
 7. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 8. Na ekranie
  Tworzenie niepowtarzalnego identyfikatora pliku
  wybierz jedną z następujących opcji:
  • Utwórz niepowtarzalny identyfikator pliku, importując plik niepowtarzalnych identyfikatorów plików
  • Utwórz niepowtarzalny identyfikator pliku, łącząc wiele istniejących niepowtarzalnych identyfikatorów plików
   Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaimportowano już wiele list niepowtarzalnych identyfikatorów plików.
 9. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 10. Wykonaj jedno z następujących działań:
  • Określ ścieżkę do utworzonego niepowtarzalnego identyfikatora pliku. Można też przejść do pliku za pomocą funkcji przeglądania.
  • Wybierz listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików, które chcesz scalić.
 11. Kliknij przycisk
  Dalej
  .
 12. Kliknij przycisk
  Zamknij
  .
 13. Kliknij przycisk
  Zakończ
  .
  Zaimportowana lub scalona lista niepowtarzalnych identyfikatorów plików pojawi się w zakładce
  Zasady
  w obszarze
  Zasady > Składniki zasad > Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
  .