Interakcja między blokadą systemu a regułami listy niedozwolonych programu
Symantec EDR

Jeżeli sieć użytkownika obejmuje program
Symantec EDR
, w ustawieniach blokady systemu mogą być wyświetlane listy niedozwolonych z programu
Symantec EDR
.
Listy niedozwolonych programu
Symantec EDR
wchodzą w interakcje z ustawieniami blokady systemu w następujący sposób:
 • Kiedy program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  otrzymuje regułę listy niedozwolonych z programu
  Symantec EDR
  , w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  włączona zostaje blokada systemu w trybie listy niedozwolonych dla wszystkich domen i grup.
 • Reguła listy niedozwolonych pojawia się na liście niepowtarzalnych identyfikatorów plików programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  w ustawieniach blokady systemu. Nie można modyfikować listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików z programu
  Symantec EDR
  .
 • W przypadku konfiguracji grupy klientów z blokadą systemu włączoną w trybie listy dozwolonych ustawienia są zachowane, a program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  nie używa reguły listy niedozwolonych programu
  Symantec EDR
  .
 • Jeśli blokada systemu zostanie wyłączona, a lista niedozwolonych programu
  Symantec EDR
  usunięta, program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  automatycznie aktywuje ponownie blokadę systemu i zastosuje listę niedozwolonych.
 • W przypadku wyłączenia blokady systemu, ale bez usuwania listy niedozwolonych programu
  Symantec EDR
  , blokada systemu pozostanie wyłączona do momentu jej ponownej aktywacji przez użytkownika.
Program
Symantec EDR
wysyła reguły listy dozwolonych bezpośrednio do klientów programu
Symantec Endpoint Protection
. Program
Symantec EDR
nie wysyła niepowtarzalnych identyfikatorów plików listy dozwolonych do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.