Ręczne aktualizowanie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager

Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików można zaktualizować po pewnym czasie od włączenia funkcji blokady systemu. Można dodawać, zastępować lub usuwać wpisy istniejącej zaimportowanej listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Istniejących list niepowtarzalnych identyfikatorów plików nie można edytować bezpośrednio w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
W celu scalenia list niepowtarzalnych identyfikatorów plików i utworzenia z nich nowej listy o innej nazwie należy użyć
Kreatora dodawania niepowtarzalnego identyfikatora pliku
.
Nie można dołączać, zastępować ani usuwać wpisów listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzonej za pomocą polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Listę wygenerowaną poleceniem można jednak dołączyć do listy zaimportowanej. W przypadku ponownego uruchomienia polecenia należy ponownie ręcznie zaktualizować listę niepowtarzalnych identyfikatorów.
Nie można modyfikować listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików wysyłanej przez program
Symantec EDR
do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. Aby zaktualizować listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  :
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. W obszarze
  Zasady
  rozwiń pozycję
  Składniki zasad
  , a następnie kliknij pozycję
  Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
  .
 4. W okienku
  Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
  wybierz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików, którą chcesz edytować.
 5. Kliknij pozycję
  Edytuj
  .
 6. W oknie
  Kreator edycji niepowtarzalnego identyfikatora pliku
  kliknij przycisk
  Dalej
  .
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pozycję
   Dołącz plik niepowtarzalnych identyfikatorów do tego niepowtarzalnego identyfikatora pliku
   , aby dodać nowy plik do istniejącego.
  • Kliknij pozycję
   Dołącz inny niepowtarzalny identyfikator pliku do tego niepowtarzalnego identyfikatora pliku
   , aby scalić już zaimportowane listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików.
  • Kliknij pozycję
   Zastąp istniejącą listę nową
   .
  • Kliknij pozycję
   Usuń niepowtarzalne identyfikatory, które pojawią się również na nowej liście
   .
 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk
   Przeglądaj
   , aby znaleźć plik lub wpisz pełną ścieżkę listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików, w której chcesz dodać, zastąpić lub usunąć wpisy.
  • Wybierz niepowtarzalne identyfikatory plików, które chcesz scalić.
 9. Kliknij
  Dalej
  >
  Zamknij
  >
  Zakończ
  .