Włączanie i testowanie domyślnych reguł aplikacji

Kontrola aplikacji obejmuje do domyślne zestawy reguł, na które składają się jedna lub więcej reguł. Domyślne zestawy reguł kontroli aplikacji są instalowane wraz z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Domyślne zestawy reguł kontroli aplikacji są wyłączane podczas instalacji. Aby używać domyślnych zestawów reguł w zasadzie kontroli aplikacji, należy je włączyć i zastosować tę zasadę do grupy klientów.
W przedstawionym zadaniu można włączyć i przetestować zestaw reguł
Blokuj zapis na dyskach USB
.
 1. Aby włączyć domyślny zestaw reguł aplikacji, w konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  >
  Kontrola aplikacji i urządzeń
  i w obszarze
  Zadania
  kliknij
  Dodaj zasadę kontroli aplikacji
  .
 2. Na ekranie
  Opis ogólny
  wpisz nazwę i opis zasady.
 3. Kliknij pozycję
  Kontrola aplikacji
  .
 4. W okienku
  Kontrola aplikacji
  zaznacz pole wyboru
  Włączony
  dla każdego zestawu reguł, który chcesz włączyć.
  Na przykład w kolumnie Włączona zaznacz pole wyboru obok zestawu reguł
  Blokuj zapis na dyskach USB
  .
 5. Aby sprawdzić reguły dla zestawu reguł, wybierz regułę, kliknij przycisk
  Edytuj
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 6. Zmień tryb
  Produkcja
  na
  Test (tylko rejestruj)
  .
 7. Przypisz zasadę do grupy i kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Aby przetestować zestaw reguł
  Blokuj zapis na dyskach USB
  , podłącz napęd USB do komputera klienckiego.
 9. Otwórz Eksploratora Windows i kliknij dwukrotnie dysk USB.
 10. Kliknij okno prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycje
  Nowy
  >
  Folder
  .
  Jeśli kontrola aplikacji jest stosowana, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
  Nie można utworzyć folderu
  .