Zarządzanie kontrolą urządzeń

Kontrola urządzeń określa, które urządzenia sprzętowe są dozwolone lub blokowane na komputerach klienckich. Do zarządzania kontrolą urządzeń domyślnie używana jest lista urządzeń sprzętowych i zasada kontroli urządzeń. Można również dodać własne.
Zarządzanie kontrolą urządzeń
Krok
Opis
Sprawdzenie domyślnej listy urządzeń sprzętowych w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
zawiera domyślnie listę urządzeń sprzętowych. Lista jest wyświetlana na karcie
Zasady
w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
, w obszarze
Składniki zasad
. Lista ta umożliwia wybranie urządzeń, które mają być kontrolowane na komputerach klienckich.
Aby kontrolować urządzenie nie znajdujące się na liście, należy najpierw dodać urządzenie.
Dodawanie urządzeń do listy urządzeń sprzętowych (w razie potrzeby)
W celu dodania urządzenia do listy urządzeń należy podać identyfikator klasy urządzeń lub identyfikator urządzenia.
Urządzeń niestandardowych nie można dodawać do klientów Mac. Można używać tylko dostępnych typów urządzeń.
Dopuszczanie lub blokowanie urządzenia w zasadzie Kontroli urządzeń
Należy określić urządzenia, które mają być dopuszczone lub blokowane pod względem dostępu na kliencie.
W przypadku klientów Mac kontrola urządzeń jest składnikiem usługi SymDaemon. Nie trzeba uruchamiać ponownie klienta Mac lub klienta Windows, aby działała kontrola urządzeń.