Lista urządzeń sprzętowych — informacje

Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
zawiera listę urządzeń sprzętowych. Niektóre urządzenia są domyślnie uwzględnione na liście. Urządzeń używa się w celu skonfigurowania kontroli urządzeń.
Urządzenia można dodać do listy. Domyślnych urządzeń nie można edytować ani usuwać.
Niestandardowych urządzeń sprzętowych nie można dodawać do klientów Mac.
Urządzenia są identyfikowane za pomocą identyfikatora urządzenia lub identyfikatora klasy. Każdej z tych wartości można użyć w celu dodania urządzenia do listy. Można użyć narzędzia do określania identyfikatora urządzenia lub identyfikatora klasy. W systemie Windows przejdź do Tools\DevViewer. Na komputerze Mac przejdź do Tools\DeviceInfo.
Identyfikator klasy
Identyfikator klasy odwołuje się do identyfikatora GUID systemu Windows. Z każdym typem urządzenia skojarzona jest zarówno klasa, jak i identyfikator ClassGuid. Identyfikator ClassGuid to wartość szesnastkowa w następującym formacie:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Identyfikator urządzenia
Identyfikator urządzenia najprecyzyjniej określa urządzenie. Składnia identyfikatora urządzenia zawiera pewne opisowe ciągi, dzięki którym łatwiej jest go odczytać niż identyfikator klasy.
Dodając identyfikator urządzenia, można użyć identyfikatora danego urządzenia. Można również użyć symbolu wieloznacznego w identyfikatorze urządzenia, aby wskazać szerszą grupę urządzeń. Można użyć znaku gwiazdki (*), aby wskazać zero lub więcej dodatkowych znaków lub znaku zapytania (?), aby wskazać jeden znak o dowolnej wartości.
Poniżej przedstawiono identyfikator określonego urządzenia USB firmy SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033​\0002071406&0
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym urządzenie USB firmy SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym dowolne urządzenie USB:
USBSTOR\DISK*
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym dowolne urządzenie pamięci masowej USB:
USBSTOR*