Dodawanie urządzenia sprzętowego do listy Urządzenia sprzętowe

Po uzyskaniu identyfikatora klasy lub identyfikatora urządzenia można dodać urządzenie sprzętowe do domyślnej listy Urządzenia sprzętowe. Dostęp do tej listy domyślnej można uzyskać z obszaru kontroli urządzeń w zasadzie kontroli aplikacji i urządzeń.
 1. Aby dodać urządzenia sprzętowe do listy Urządzenia sprzętowe:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. W obszarze
  Zasady
  rozwiń pozycję
  Składniki zasad
  , a następnie kliknij pozycję
  Urządzenia sprzętowe
  .
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj urządzenie sprzętowe
  .
 5. Wprowadź nazwę urządzenia, które chcesz dodać.
  Zgodnie ze zwyczajem, zarówno identyfikatory klasy, jak i identyfikatory urządzenia należy ująć w nawiasy klamrowe (
  { }
  ). Konieczne może być zastąpienie nawiasów klamrowych symbolem wieloznacznym
  ?
  .
 6. Wybierz albo pozycję
  Identyfikator klasy
  , albo
  Identyfikator urządzenia
  , a następnie wklej identyfikator skopiowany z Menedżera urządzeń systemu Windows lub narzędzia DevViewer.
 7. Do określenia zestawu identyfikatorów urządzeń można użyć symboli wieloznacznych. Można na przykład zastosować następujący ciąg:
  *IDE\DVDROM*
  .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .