Dopuszczaj lub blokuj urządzenia na komputerach klienckich

Zasada kontroli aplikacji i urządzeń umożliwia skonfigurowanie kontroli urządzeń. Zanim rozpoczniesz, dodaj wymagane urządzenia do listy
Urządzenia sprzętowe
.
Od wersji 14, wyjątki można skonfigurować zarówno dla klientów z systemem Windows, jak i z systemem Mac.
 1. Opcja 1:
  Aby skonfigurować kontrolę urządzeń dla klientów systemu Windows, w konsoli otwórz zasady kontroli aplikacji i urządzeń.
 2. Kliknij pozycję
  Kontrola urządzeń
  .
 3. W obszarze
  Blokowane urządzenia
  kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 4. W oknie
  Wybór urządzenia
  wybierz żądane urządzenia. W razie potrzeby wyklucz urządzenia w przypadku blokowania konkretnych portów.
  Zazwyczaj nie wolno blokować klawiatury.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .
 6. W obszarze
  Urządzenia wykluczone z blokowania
  kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 7. W oknie
  Wybór urządzenia
  wybierz żądane urządzenia.
 8. Zaznacz opcję
  Powiadamiaj użytkowników, gdy urządzenia są blokowane
  , jeśli chcesz powiadamiać użytkowników.
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .
 10. Opcja 2:
  Aby skonfigurować kontrolę urządzeń dla klientów komputerów Mac (od wersji 14), w konsoli otwórz zasady kontroli aplikacji i urządzeń.
 11. W obszarze
  Ustawienia – Mac
  kliknij pozycję
  Kontrola urządzeń
  .
 12. W obszarze
  Blokowane urządzenia
  kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 13. W oknie
  Wybór urządzenia
  wybierz urządzenie z listy. Za jednym razem można dodać tylko jedno urządzenie.
  Wypełnij pola w dolnej części okna, jeśli są dostępne. W przypadku pozostawienia tych pól pustych wszystkie urządzenia danego typu będą blokowane.
  Można też użyć wyrażeń regularnych, aby określić producenta urządzenia, model lub numer seryjny. Więcej informacji znajduje się w obszarze Pomoc w oknie
  Kontrola urządzeń Mac
  Aby uzyskać numer seryjny, numer modelu lub nazwę producenta urządzenia z zainstalowanym systemem Mac, należy użyć narzędzia DeviceInfo z pliku instalacyjnego. Narzędzie i jego instrukcje można znaleźć w obszarze
  Narzędzia/Deviceinfo
  .
 14. Kliknij przycisk
  OK
  .
 15. W obszarze
  Urządzenia wykluczone z blokowania
  kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 16. W oknie
  Wybór urządzenia
  zaznacz urządzenie z listy, zdefiniuj wykluczone urządzenia, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 17. Zaznacz opcję
  Powiadamiaj użytkowników, gdy urządzenia są blokowane
  , jeśli chcesz powiadamiać użytkowników.
 18. Kliknij przycisk
  OK
  .