Uzyskiwanie dostawcy lub modelu urządzenia dla komputerów z systemem Windows za pomocą narzędzia DevViewer

W celu uzyskania identyfikatora klasy (GUID) lub identyfikatora urządzenia można użyć narzędzia Symantec DevViewer. Do uzyskania identyfikatora urządzenia można użyć Menedżera urządzeń systemu Windows.
Po uzyskaniu identyfikatora urządzenia można go zmodyfikować za pomocą symbolu wieloznacznego w celu wskazania szerszej grupy urządzeń.
 1. Aby uzyskać identyfikator klasy lub identyfikator urządzenia za pomocą narzędzia DevViewer, w pełnym pliku instalacyjnym produktu z platformy Broadcom Download Center przejdź do folderu
  Tools\DevViewer
  , a następnie skopiuj narzędzie
  DevViewer.exe
  na komputer kliencki.
 2. Na komputerze klienckim uruchom narzędzie
  DevViewer.exe
  .
 3. Rozwiń drzewo urządzeń i znajdź urządzenie, którego identyfikator urządzenia lub GUID chcesz uzyskać.
  Rozwiń na przykład węzeł
  Napędy
  i wybierz urządzenie z tej kategorii.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy identyfikator urządzenia (zaczynający się od wyrazów [device ID]), a następnie kliknij polecenie
  Copy Device ID (Kopiuj identyfikator urządzenia)
  .
 5. Kliknij pozycję
  Zakończ
  .
 6. Na serwerze zarządzania wklej identyfikator urządzenia do listy urządzeń sprzętowych.
 7. Aby uzyskać identyfikator urządzenia z Panelu sterowania, otwórz Menedżer urządzeń w Panelu sterowania.
  Ścieżka do Menedżera urządzeń zależy od systemu operacyjnego Windows. Na przykład w systemie Windows 7 należy kliknąć przycisk
  Start > Panel sterowania > System > Menedżer urządzeń
  .
 8. W oknie dialogowym
  Menedżer urządzeń
  kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz polecenie
  Właściwości
  .
 9. W oknie dialogowym
  Właściwości
  urządzenia zaznacz identyfikator urządzenia na karcie
  Szczegóły
  .
  Domyślnie identyfikator urządzenia jest pierwszą wyświetlaną wartością.
 10. Skopiuj ciąg identyfikatora.