Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Można dostosować opcje skanowań zdefiniowanych przez administratora (skanowań zaplanowanych i na żądanie) uruchamianych na komputerach z systemem Windows. Można także dostosować opcje funkcji automatycznej ochrony.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z systemem Windows
Zadanie
Opis
Dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona
Funkcję Automatyczna ochrona można dostosować na wiele sposobów, włącznie z konfiguracją następujących ustawień:
 • Typy plików skanowanych przez funkcję Automatyczna ochrona
 • Działania podejmowane przez funkcję Automatyczna ochrona po dokonaniu wykrycia
 • Wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach funkcji Automatyczna ochrona
Można również włączyć okno dialogowe
Wyniki skanowania
dla skanowań funkcji Auto-Protect w systemie plików.
Dostosowanie skanowań zdefiniowanych przez administratora
Można dostosować następujące typy opcji skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie.
 • Pliki skompresowane
 • Opcje optymalizacji
 • Zaawansowane opcje harmonogramu
 • Wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach
Można również dostosować działania skanowania.
Dostosowanie ustawień funkcji ELAM
Można włączyć lub wyłączyć w programie
Symantec Endpoint Protection
funkcję Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM), jeśli funkcja ELAM negatywnie wpływa na wydajność komputera. Można też pominąć domyślne ustawienie wykrywania, jeśli generowanych jest wiele fałszywych alarmów funkcji ELAM.
Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight
W celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby wykryć dostosować czułość wykrywania destrukcyjnych plików. Można także zmodyfikować działania w przypadku wykryć oraz wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach.
Dostosowanie działań skanowania
Można zmienić działanie podejmowane przez program
Symantec Endpoint Protection
po dokonaniu wykrycia.
Dostosowanie globalnych ustawień skanowania
Można dostosować ustawienia globalne skanowania w celu zwiększenia lub zmniejszenia ochrony na komputerach klienckich.
Dostosowanie różnych opcji ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Można określić typy zdarzeń dotyczących zagrożeń, które klienci wysyłają do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z systemem Mac
Zadanie
Opis
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona
Możliwe jest dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona na klientach z systemem Mac.
Dostosowanie skanowań zdefiniowanych przez administratora
Można dostosować typowe ustawienia i powiadomienia oraz priorytet skanowania.
Można także włączyć ostrzeżenie o nieaktualnych definicjach.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z systemem Linux
Zadanie
Opis
Dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona
Funkcję Automatyczna ochrona można dostosować na wiele sposobów, włącznie z konfiguracją następujących ustawień:
 • Typy plików skanowanych przez funkcję Automatyczna ochrona
 • Działania podejmowane przez funkcję Automatyczna ochrona po dokonaniu wykrycia
  Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
 • Wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach funkcji Automatyczna ochrona
Można również włączyć lub wyłączyć okno dialogowe
Wyniki skanowania
dla skanowań funkcji Automatyczna ochrona w systemie plików.
Dostosowanie skanowań zdefiniowanych przez administratora
Można dostosować następujące typy opcji skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie.
 • Typy plików i folderów
 • Pliki skompresowane
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Opcje harmonogramów
 • Działania wobec wykryć
  Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
 • Powiadomienia użytkowników
Dostosowanie działań skanowania
Można zmienić działanie podejmowane przez program
Symantec Endpoint Protection
po dokonaniu wykrycia.
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
Dostosowanie różnych opcji ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Można określić typy zdarzeń dotyczących zagrożeń, które klienci wysyłają do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Od wersji 14.3 RU1 dostosowywanie różnych opcji ochrony przed wirusami i programami typu spyware nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.