Aby skonfigurować powiadomienia Centrum zabezpieczeń systemu Windows do współpracy z klientem
Symantec Endpoint Protection

Za pomocą zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware można skonfigurować ustawienia Centrum zabezpieczeń systemu Windows na komputerach klienckich z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 3.
Tylko na na komputerach klienckich z systemem Windows XP i dodatkiem SP3 można konfigurować wszystkie opcje Centrum zabezpieczeń systemu Windows. Opcję Wyświetlaj komunikat
Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdy definicje są przestarzałe
można konfigurować tylko w systemie Windows Vista, Windows 7 lub nowszym.
Opcje konfiguracji sposobu współpracy Centrum zabezpieczeń systemu Windows z klientem
Opcja
Opis
Zastosowanie
Wyłącz Centrum zabezpieczeń systemu Windows
Umożliwia trwałe lub tymczasowe wyłączenie Centrum zabezpieczeń systemu Windows na komputerach klienckich.
Dostępne opcje:
 • Nigdy. Centrum zabezpieczeń systemu Windows jest zawsze włączone na komputerze klienckim.
 • Raz. Centrum zabezpieczeń systemu Windows jest wyłączane tylko raz. Po jego ponownym włączeniu nie jest ponownie wyłączane.
 • Zawsze. Centrum zabezpieczeń systemu Windows jest stale wyłączone na komputerze klienckim. Po jego ponownym włączeniu jest natychmiast wyłączane.
 • Przywróć. Centrum zabezpieczeń systemu Windows jest włączane, jeśli zostało wcześniej wyłączone przez zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Centrum zabezpieczeń systemu Windows należy wyłączyć na stałe, jeśli użytkownikom nie powinny być wyświetlane jego alerty dotyczące zabezpieczeń. Użytkownikom klientów można nadal wyświetlać alerty programu
Symantec Endpoint Protection
.
Centrum zabezpieczeń systemu Windows należy włączyć na stałe, jeśli użytkownikom mają być wyświetlane jego alerty dotyczące zabezpieczeń. Centrum zabezpieczeń systemu Windows można skonfigurować do wyświetlania alertów programu
Symantec Endpoint Protection
.
Wyświetlaj alerty antywirusowe w Centrum zabezpieczeń systemu Windows
Umożliwia skonfigurowanie wyświetlania alertów antywirusowych klienta
Symantec Endpoint Protection
w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows.
Ustawienie to należy włączyć, jeśli użytkownicy mają otrzymywać alerty programu
Symantec Endpoint Protection
wraz z innymi alertami dotyczącymi zabezpieczeń w obszarze powiadomień systemu Windows na komputerach.
Wyświetlaj komunikat Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdy definicje są przestarzałe
Umożliwia ustawienie liczby dni, po której Centrum zabezpieczeń systemu Windows uznaje, że definicje są nieaktualne. Domyślnie Centrum zabezpieczeń systemu Windows wysyła ten komunikat po 30 dniach.
Opcję tę należy ustawić, jeśli Centrum zabezpieczeń systemu Windows ma powiadamiać użytkowników klientów o nieaktualnych definicjach częściej niż po czasie domyślnym (30 dniach).
Program
Symantec Endpoint Protection
na komputerach klienckich co 15 minut sprawdza termin aktualności, porównując datę definicji z bieżącą datą. Zazwyczaj stan nieaktualności nie jest zgłaszany do Centrum zabezpieczeń systemu Windows, ponieważ definicje są zazwyczaj aktualizowane automatycznie. W przypadku ręcznej aktualizacji definicji poprawny stan zostanie wskazany w Centrum zabezpieczeń systemu Windows w ciągu 15 minut.
 1. Aby skonfigurować Centrum zabezpieczeń systemu Windows do współpracy z klientem
  Symantec Endpoint Protection
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Różne
  .
 4. Na karcie
  Różne
  wybierz opcje dla Centrum zabezpieczeń systemu Windows.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .