Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Windows

W przypadku klientów na komputerach z systemem Windows można dostosować skanowania zaplanowane lub na żądanie. Można ustawić opcje skanowań plików skompresowanych i zoptymalizować skanowania w celu zwiększenia wydajności komputera albo skanowania.
 1. Aby dostosować skanowanie zdefiniowane przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Windows:
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 4. Wykonaj jedno z następujących działań:
  • W obszarze
   Skanowania zaplanowane
   wybierz skanowanie zaplanowane, które chcesz dostosować albo utwórz nowe skanowanie zaplanowane.
  • W obszarze
   Administracyjne skanowanie na żądanie
   kliknij pozycję
   Edytuj
   .
 5. Na karcie
  Szczegóły skanowania
  wybierz pozycję
  Zaawansowane opcje skanowania
  :
  • Na karcie
   Pliki skompresowane
   można zmniejszyć liczbę poziomów skanowania plików skompresowanych. Zmniejszenie liczby poziomów może zwiększyć wydajność komputera klienckiego.
  • Na karcie
   Optymalizacja
   zmień poziom optymalizacji, aby uzyskać najwyższą wydajność komputera klienckiego albo najwyższą wydajność skanowania.
  Kliknij przycisk
  OK
  , aby zapisać zmiany.
 6. W karcie
  Szczegóły skanowania
  można włączyć lub wyłączyć funkcji Wyszukiwanie Insight tylko dla starszych wersji klientów 12.1.x.
  Dla wersji programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  starszych niż wersja 14 można kliknąć kartę
  Wyszukiwanie Insight
  i zmienić żądane ustawienia, aby dostosować obsługę wykryć reputacji przez funkcję Wyszukiwanie Insight.
 7. Tylko w przypadku skanowań zaplanowanych, na karcie
  Harmonogram
  ustaw dowolne następujące opcje:
  • Czas trwania skanowania
   Można ustawić maksymalny czas działania skanowania do chwili wstrzymania i uruchomienia oczekiwania na bezczynność komputera klienckiego. Można również skonfigurować losowy czas uruchamiania skanowania.
  • Pominięte skanowania zaplanowane
   Można określić interwał ponawiania prób uruchamiania pominiętych skanowań.
 8. Na karcie
  Powiadomienia
  włącz lub wyłącz wyświetlanie na komputerach klienckich powiadomień o wykryciach skanowań.
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .