Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Mac

Skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie należy dostosować oddzielnie. Niektóre opcje różnią się.
 1. Aby dostosować zaplanowane skanowanie uruchamiane na komputerach Mac, w konsoli otwórz zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 2. W obszarze
  Ustawienia systemu Mac
  wybierz pozycję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 3. W obszarze
  Skanowania zaplanowane
  wybierz skanowanie zaplanowane, które chcesz dostosować albo utwórz nowe skanowanie zaplanowane.
  Aby stworzyć nowe skanowanie można stworzyć je ręcznie lub stworzyć planowane skanowanie z szablonu.
 4. Na karcie
  Szczegóły skanowania
  w obszarze
  Skanuj dyski i foldery
  wybierz elementy, które chcesz skanować.
 5. Skanowania podczas bezczynności można także włączyć lub wyłączyć. Włączenie tej opcji zwiększa wydajność komputera. Wyłączenie tej opcji poprawia wydajność skanowania.
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .
  Edytuj szczegóły każdego innego skanowania zawartego w tej zasadzie.
 7. Na karcie
  Powiadomienia
  włącz lub wyłącz komunikaty z powiadomieniami o wykryciach skanowania. Ustawienie dotyczy wszystkich skanowań zaplanowanych zawartych w tej zasadzie.
 8. Na karcie
  Wspólne ustawienia
  ustaw dowolne następujące opcje:
  • Opcje skanowania
  • Działania
  • Alerty
  Opcje te dotyczą wszystkich skanowań zaplanowanych zawartych w tej zasadzie.
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .
 10. Aby dostosować skanowania na żądanie uruchamiane na komputerach Mac, na stronie Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware, w obszarze
  Ustawienia systemu Mac
  wybierz opcję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 11. W obszarze
  Administracyjne skanowanie na żądanie
  kliknij pozycję
  Edytuj
  .
 12. Na karcie
  Szczegóły skanowania
  w obszarze
  Skanuj dyski i foldery
  wybierz elementy, które chcesz skanować.
  Można też określić działania wobec wykryć skanowań i włączyć lub wyłączyć skanowania plików skompresowanych.
 13. Na karcie
  Powiadomienia
  włącz lub wyłącz powiadomienia o wykrytych zagrożeniach.
  Można także określić komunikat wyświetlany na kliencie.
 14. Kliknij przycisk
  OK
  .