Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Linux

W przypadku klientów na komputerach z systemem Linux można dostosować skanowania zaplanowane lub na żądanie. Można ustawić opcje skanowań plików skompresowanych i zoptymalizować skanowania w celu zwiększenia wydajności komputera albo skanowania.
 1. Aby dostosować skanowanie zdefiniowane przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Linux:
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Linux
  kliknij pozycję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 4. Wykonaj jedno z następujących działań:
  • W obszarze
   Skanowania zaplanowane
   wybierz skanowanie zaplanowane, które chcesz dostosować albo utwórz nowe skanowanie zaplanowane.
  • W obszarze
   Administracyjne skanowanie na żądanie
   kliknij pozycję
   Edytuj
   .
 5. Na karcie
  Szczegóły skanowania
  zaznacz opcję
  Skanuj wszystkie foldery
  lub wybierz konkretne foldery, które mają być skanowane.
 6. Kliknij pozycję
  Skanuj wszystkie pliki
  lub
  Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
  i określ rozszerzenia plików, które mają być skanowane.
  Od wersji 14.3 RU1 opcja
  Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
  nie jest dostępna.
 7. Opcja
  Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych
  umożliwia zmniejszenie liczby poziomów skanowania plików skompresowanych. Zmniejszenie liczby poziomów może zwiększyć wydajność komputera klienckiego.
 8. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru
  Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa
  .
 9. Tylko w przypadku skanowań zaplanowanych, na karcie
  Harmonogram
  ustaw dowolne następujące opcje:
  • Harmonogram skanowania
   Możliwe jest ustawienie częstotliwości operacji skanowania: codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
  • Pominięte skanowania zaplanowane
   Można określić interwał ponawiania prób uruchamiania pominiętych skanowań.
 10. Na karcie
  Działania
  zmień dowolne działania wobec wykryć.
  Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
 11. Na karcie
  Powiadomienia
  włącz lub wyłącz wyświetlanie na komputerach klienckich powiadomień o wykryciach skanowań.
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .