Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na komputerach z systemem Windows

Możliwe jest dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na komputerach z systemem Windows.
 1. Aby dostosować funkcję Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na komputerach z systemem Windows:
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji w punkcie
  Ustawienia systemu Windows
  :
  • Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook
  • Automatyczna ochrona poczty internetowej*
  • Automatyczna ochrona poczty Lotus Notes*
  * Dostępne tylko dla wersji klientów starszych, niż 14.2 RU1.
 4. Na karcie
  Szczegóły skanowania
  zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru
  Włącz Automatyczną ochronę poczty internetowej
  .
 5. W obszarze
  Skanowanie
  w obszarze
  Typy plików
  wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Skanuj wszystkie pliki
   Jest to domyślna i najbezpieczniejsza opcja.
  • Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
   Wybierając tę opcję, można zwiększyć wydajność skanowania, ale zarazem obniżyć poziom ochrony komputera.
 6. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru
  Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych
  .
 7. Na karcie
  Powiadomienia
  , w obszarze
  Powiadomienia
  zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji
  Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem na zainfekowanym komputerze
  . Komunikat można także dostosować.
 8. W obszarze
  Powiadomienia w wiadomościach e-mail
  zaznacz lub usuń zaznaczenie poniższych opcji:
  • Wstaw ostrzeżenie do wiadomości e-mail
  • Wyślij wiadomość e-mail do nadawcy
  • Wyślij wiadomość e-mail do innych
  Można dostosować tekst wiadomości i dołączyć ostrzeżenie. W przypadku funkcji Automatyczna ochrona poczty internetowej konieczne jest również określenie serwera poczty e-mail.
 9. Tylko w przypadku funkcji Automatyczna ochrona poczty internetowej, na karcie
  Zaawansowane
  , w obszarze
  Szyfrowane połączenia
  włącz lub wyłącz szyfrowane połączenia POP3 lub SMTP.
 10. W obszarze
  Heurystyczne wykrywanie robaków rozsyłanych pocztą e-mail
  zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji
  Wykrywanie heurystyczne robaków w poczcie wychodzącej
  .
 11. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk
  OK
  .