Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Linux

Możliwe jest dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona na klientach z systemem Linux.
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie opcji na karcie
Akcje
,
Powiadomienia
i
Zaawansowane
(kroki 9, 10 i 11) nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
 1. Aby dostosować funkcję Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Linux:
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. Na karcie
  Ustawienia systemu Linux
  w obszarze
  Technologia ochrony
  kliknij pozycję
  Funkcja Automatyczna ochrona
  .
 4. Na karcie
  Szczegóły skanowania
  zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji
  Włącz funkcję Automatyczna ochrona
  .
 5. W obszarze
  Skanowanie
  , w obszarze
  Typy plików
  kliknij jedną z poniższych opcji:
  • Skanuj wszystkie pliki
   Jest to domyślna i najbezpieczniejsza opcja.
  • Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
   Wybierając tę opcję, można zwiększyć wydajność skanowania, ale zarazem obniżyć poziom ochrony komputera.
   (Niedostępne od wersji 14.3 RU1)
 6. W obszarze
  Opcje dodatkowe
  zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji
  Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa
  .
 7. Kliknij pozycję
  Zaawansowane skanowanie i monitorowanie
  , aby zmienić opcje działań wyzwalających skanowania funkcji Automatyczna ochrona i sposób plików skompresowanych przez funkcję Automatyczna ochrona.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
 9. W obszarze
  Ustawienia sieci
  zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji
  Skanuj pliki na komputerach zdalnych
  , aby włączyć lub wyłączyć skanowanie plików w sieci przez funkcję automatycznej ochrony.
  Domyślnie funkcja automatycznej ochrony skanuje pliki na komputerach zdalnych tylko wówczas, gdy pliki są wykonywane.
  Można wyłączyć skanowanie w sieci, aby poprawić wydajność skanowania i komputera.
 10. Na karcie
  Działania
  skonfiguruj dowolne opcje.
  Można także dostosować opcje naprawcze funkcji Automatyczna ochrona.
 11. Na karcie
  Zaawansowane
  zaznacz lub wyczyść opcję
  Włącz pamięć podręczną
  .
  Ustaw rozmiar pamięci podręcznej lub zaakceptuj wartość domyślną.
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .