Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Windows

Ustawienia funkcji Automatyczna ochrona klientów z systemem Windows można dostosować.
 1. Aby skonfigurować funkcję funkcji Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Windows:
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  , w obszarze
  Technologia ochrony
  kliknij pozycję
  Funkcja Automatyczna ochrona
  .
 4. Sprawdź, czy na karcie
  Szczegóły skanowania
  opcja
  Włącz funkcję Auto-Protect
  jest zaznaczona.
  Wskutek wyłączenia funkcji Automatyczna ochrona, funkcja Download Insight nie może działać, nawet jeśli jest włączona.
 5. W obszarze
  Skanowanie
  w obszarze
  Typy plików
  wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Skanuj wszystkie pliki
   Jest to domyślna i najbezpieczniejsza opcja.
  • Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
   Wybierając tę opcję, można zwiększyć wydajność skanowania, ale zarazem obniżyć poziom ochrony komputera.
 6. W obszarze
  Opcje dodatkowe
  zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji
  Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa
  .
 7. Kliknij pozycję
  Zaawansowane skanowanie i monitorowanie
  , aby zmienić opcje działań wyzwalających skanowania funkcji Automatyczna ochrona i sposób skanowania dyskietek przez funkcję Automatyczna ochrona.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
 9. W obszarze
  Ustawienia sieci
  zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji
  Skanuj pliki na komputerach zdalnych
  , aby włączyć lub wyłączyć skanowanie plików w sieci przez funkcję automatycznej ochrony.
  Domyślnie funkcja automatycznej ochrony skanuje pliki na komputerach zdalnych tylko wówczas, gdy pliki są wykonywane.
  Można wyłączyć skanowanie w sieci, aby poprawić wydajność skanowania i komputera.
 10. Jeśli skanowanie plików na komputerach zdalnych jest włączone, kliknij pozycję
  Ustawienia sieci
  , aby zmodyfikować opcje skanowania sieciowego.
 11. W oknie dialogowym
  Ustawienia sieci
  wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Określ, czy funkcja Automatyczna ochrona ma ufać plikom na zdalnych komputerach, na których działa funkcja Automatyczna ochrona.
  • Skonfiguruj opcje pamięci podręcznej sieci dla skanowań funkcji Automatyczna ochrona.
 12. Kliknij przycisk
  OK
  .
 13. Na karcie
  Działania
  skonfiguruj dowolne opcje.
  Można także dostosować opcje naprawcze funkcji Automatyczna ochrona.
 14. Na karcie
  Zaawansowane
  ustaw dowolne następujące opcje:
  • Uruchomienie i zamknięcie
  • Opcje ponownego ładowania
 15. W obszarze
  Opcje dodatkowe
  kliknij pozycję
  Pamięć podręczna plików
  lub
  Śledzenie zagrożeń
  .
 16. Skonfiguruj ustawienia pamięci podręcznej plików lub funkcji Śledzenie zagrożeń, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .
 17. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk
  OK
  .