Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight

Ustawienia funkcji Download Insight można dostosować w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów na komputerach klienckich. Można zmienić czułość funkcji Download Insight na dane dotyczące reputacji plików stosowane do wykrywania destrukcyjnych plików. Można również zmienić powiadomienia o wykryciach wyświetlane przez funkcję Download Insight na komputerach klienckich.
 1. Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight
 2. W konsoli otwórz zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware, a następnie wybierz pozycję
  Ochrona pobierania
  .
 3. Na karcie
  Download Insight
  zaznacz opcję
  Włącz funkcję Download Insight
  , aby wykrywać możliwe zagrożenia w pobieranych plikach na podstawie reputacji pliku.
  Jeśli funkcja Automatyczna ochrona jest wyłączona, funkcja Download Insight nie może działać, nawet jeśli jest włączona.
 4. Przesuń suwak na żądany poziom czułości wykrywania destrukcyjnych plików.
  Na wyższych poziomach funkcja Download Insight wykrywa więcej plików jako destrukcyjne, a mniej plików uznaje za niepotwierdzone. Wyższe ustawienia skutkują jednak większą liczbą fałszywych alarmów.
 5. Zaznacz Zaznacz następujące opcje używane jako dodatkowe kryteria sprawdzania niepotwierdzonych plików:
  • Pliki z
   x
   lub mniejszą liczbą użytkowników
  • Pliki znane użytkownikom przez
   x
   lub mniej dni
  Gdy niepotwierdzone pliki spełniają te kryteria, funkcja Download Insight wykrywa je jako destrukcyjne.
 6. Zaznacz opcję
  Automatycznie ufaj wszystkim plikom pobranym z zaufanej witryny internetowej lub intranetowej
  .
 7. Na karcie
  Działania
  , w obszarze
  Destrukcyjne pliki
  określ pierwsze i drugie działanie.
 8. Określ działanie w obszarze
  Niepotwierdzone pliki
  .
 9. Na karcie
  Powiadomienia
  można określić, czy na komputerach klienckich mają być wyświetlane komunikaty o wykryciach funkcji Download Insight.
  Można również dostosować tekst komunikatu ostrzegawczego, wyświetlanego gdy użytkownik zezwoli na plik wykryty przez funkcję Download Insight.
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .