Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z systemem Mac

Można dostosować opcje skanowań zdefiniowanych przez administratora (skanowań zaplanowanych i na żądanie) uruchamianych na komputerach z systemem Mac. Można także dostosować opcje funkcji automatycznej ochrony.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z systemem Mac
Zadanie
Opis
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona
Możliwe jest dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona na klientach z systemem Mac.
Dostosowanie skanowań zdefiniowanych przez administratora
Można dostosować typowe ustawienia i powiadomienia oraz priorytet skanowania.
Można także włączyć ostrzeżenie o nieaktualnych definicjach.