Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z systemem Linux

Istnieje możliwość dostosowania opcji skanowań zdefiniowanych przez administratora (skanowań zaplanowanych i na żądanie) uruchamianych na komputerach z systemem Linux. Można także dostosować opcje funkcji automatycznej ochrony.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z systemem Linux
Zadanie
Opis
Dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona
Funkcję Automatyczna ochrona można dostosować na wiele sposobów, włącznie z konfiguracją następujących ustawień:
 • Typy plików skanowanych przez funkcję Automatyczna ochrona
 • Działania podejmowane przez funkcję Automatyczna ochrona po dokonaniu wykrycia
  Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
 • Wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach funkcji Automatyczna ochrona
Można również włączyć lub wyłączyć okno dialogowe
Wyniki skanowania
dla skanowań funkcji Automatyczna ochrona w systemie plików.
Dostosowanie skanowań zdefiniowanych przez administratora
Można dostosować następujące typy opcji skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie.
 • Typy plików i folderów
 • Pliki skompresowane
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Opcje harmonogramów
 • Działania wobec wykryć
  Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
 • Powiadomienia użytkowników
Dostosowanie działań skanowania
Można zmienić działanie podejmowane przez program
Symantec Endpoint Protection
po dokonaniu wykrycia.
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
Dostosowanie różnych opcji ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Można określić typy zdarzeń dotyczących zagrożeń, które klienci wysyłają do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Od wersji 14.3 RU1 dostosowywanie różnych opcji ochrony przed wirusami i programami typu spyware nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.