Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows

Każda zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware zawiera opcje dotyczące wszystkich skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach klienckich z systemem Windows.
Można ustawić następujące opcje:
 • Określ domyślny adres URL stosowany przez program
  Symantec Endpoint Protection
  , gdy eliminuje on zagrożenie bezpieczeństwa, które zmieniło stronę główną przeglądarki.
 • Określ opcje obsługi dziennika zagrożeń
 • Ostrzegaj użytkowników o nieaktualnych lub brakujących definicjach
 • Wyklucz obrazy wirtualne ze skanowań funkcji Automatyczna ochrona i skanowań zdefiniowanych przez administratora.
 1. Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Różne
  .
  Wybierz opcje dla
  Ochrona przeglądarki internetowej
  .
 4. Na karcie
  Obsługa dziennika
  ustaw opcje filtrowania zdarzeń, przechowywania dziennika i agregacji dziennika.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .