Modyfikowanie ustawień obsługi dzienników na komputerach z systemem Linux

Każda zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware zawiera różne obsługi dzienników, które są stosowane do poszukiwania wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach klienckich z systemem Linux.
Od 14.3 RU1 modyfikowanie ustawień obsługi dziennika nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
 1. Aby skonfigurować ustawienia obsługi dziennika na komputerze z systemem Linux
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Linux
  kliknij pozycję
  Różne
  .
 4. Na karcie
  Obsługa dziennika
  ustaw opcje filtrowania zdarzeń, przechowywania dziennika i agregacji dziennika.