Losowe uruchamianie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera w środowiskach zwirtualizowanych na klientach Windows

Losowe uruchamianie skanowań umożliwia zwiększenie wydajności na komputerach klienckich z systemem Windows. Losowe uruchamianie skanowań jest ważne w środowiskach zwirtualizowanych.
Na przykład można zaplanować uruchomienie skanowania na godzinę 20:00. W przypadku wybrania czterogodzinnego przedziału czasu, skanowania na komputerach klienckich są uruchamiane w losowym czasie między godziną 20:00 a 24:00.
 1. Aby losowo uruchamiać skanowania w celu zwiększenia wydajności komputera w środowiskach zwirtualizowanych:
 2. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
 3. W obszarze
  Ustawienia systemu Windows
  kliknij pozycję
  Skanowania zdefiniowane przez administratora
  .
 4. Utwórz nowe skanowanie zaplanowane lub wybierz istniejące skanowanie zaplanowane w celu edycji.
 5. W oknie dialogowym
  Dodawanie skanowania zaplanowanego
  lub
  Edycja skanowania zaplanowanego
  kliknij kartę
  Harmonogram
  .
 6. W obszarze
  Harmonogram skanowani
  a wybierz żądaną częstotliwość uruchamiania skanowania.
 7. W obszarze
  Czas trwania skanowani
  a zaznacz opcję
  Skanowanie przez maks.
  i wybierz liczbę godzin. Liczba godzin steruje przedziałem czasu, w którym skanowania są uruchamiane losowo.
 8. Włącz opcję
  Wybierz losowo czas rozpoczęcia skanowania w tym okresie (zalecane dla maszyn wirtualnych)
  .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .
 10. Zastosuj zasadę do grupy zawierającej komputery, na których uruchomiane są komputery wirtualne.