Zarządzanie wyjątkami w programie
Symantec Endpoint Protection

Wyjątkami programu
Symantec Endpoint Protection
można zarządzać w konsoli
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Zarządzanie wyjątkami
Zadanie
Opis
Zapoznanie się z funkcją wyjątków
Wyjątki umożliwiają wykluczanie elementów ze skanowania na komputerach klienckich.
Sprawdzenie typów plików i folderów, które program
Symantec Endpoint Protection
automatycznie wyklucza ze skanowań
Program
Symantec Endpoint Protection
automatycznie tworzy wyjątki lub wykluczenia dla niektórych aplikacji innych firm i niektórych produktów firmy Symantec.
Również poszczególne skanowania można skonfigurować do skanowania jedynie określonych rozszerzeń i pomijania wszystkich innych rozszerzeń.
Utworzenie wyjątków skanowania
Wyjątki można dodać bezpośrednio w zasadzie wyjątków. Wyjątki można również dodać z dzienników zdarzeń na stronie
Monitory
.
Ograniczanie typów wyjątków, które mogą konfigurować użytkownicy na komputerach klienckich (dotyczy tylko systemu Windows)
Domyślnie użytkownicy komputerów klienckich mają ograniczone prawa konfiguracji wyjątków. Możliwe jest utworzenie ograniczeń dla użytkowników, aby nie mogli tworzyć wyjątków skanowań w poszukiwaniu wirusów lub programów typu spyware lub wyjątków funkcji SONAR.
Użytkownicy w ogóle nie mogą wymuszać wykrywania aplikacji ani nie mają uprawnień do tworzenia wyjątków funkcji Ochrona integralności.
Użytkownicy nie mogą również tworzyć wyjątków pliku kontroli aplikacji.
Sprawdzenie dzienników w poszukiwaniu wykryć, dla których należy utworzyć wyjątki
Gdy program
Symantec Endpoint Protection
dokona wykrycia, można utworzyć wyjątek dla wykrycia za pomocą dziennika zdarzeń.
Można na przykład utworzyć wyjątek dla pliku wykrywanego przez skanowanie, ale który użytkownicy chcą pobierać.
Tworzenie wyjątków dla sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
Można określić wyjątki funkcji zapobiegania włamaniom.
Można także utworzyć listę hostów wykluczonych z zapobiegania włamaniom.
Wyjątki zapobiegania włamaniom konfiguruje się w zasadzie systemu zapobiegania włamaniom.