Tworzenie wyjątku dla aplikacji zmieniającej DNS lub plik hosta

Możliwe jest utworzenie wyjątku dla określonej aplikacji, która dokonuje zmiany DNS lub pliku hosta. Funkcja SONAR może blokować zmiany systemowe takie jak zmiana DNS lub pliku hosta. Konieczne może być utworzenie wyjątku na przykład dla aplikacji VPN.
Możliwe jest monitorowanie określonej aplikacji w celu utworzenia wyjątku zmiany DNS lub pliku hosta. Gdy program
Symantec Endpoint Protection
zapamięta aplikację i konsola zarządzania odbierze zdarzenie, aplikacja pojawia się na liście aplikacji. Lista aplikacji jest pusta, jeżeli komputery klienckie w sieci nie zapamiętały jeszcze żadnych aplikacji.
Za pomocą ustawień funkcji SONAR można globalnie sterować sposobem wykrywania zmian usługi DNS lub pliku hosta przez funkcję SONAR.
 1. Aby utworzyć wyjątek dla aplikacji zmieniającej DNS lub plik hosta:
 2. Na stronie
  Zasada wyjątków
  kliknij pozycję
  Wyjątki
  .
 3. Kliknij kolejno opcje
  Dodaj > Wyjątki systemu Windows > Wyjątek zmiany DNS lub pliku hosta
  .
 4. Wybierz aplikacje, dla których chcesz utworzyć wyjątek.
 5. Z listy rozwijanej
  Działanie
  wybierz opcję
  Ignoruj
  ,
  Tylko rejestruj
  ,
  Monituj
  lub
  Blokuj
  .
  Działania są stosowane, gdy skanowania wykrywają aplikację dokonującą zmiany DNS lub pliku hosta.
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .