Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań

Wyjątki dotyczące plików lub folderów dodaje się pojedynczo. Jeżeli wyjątki mają zostać utworzone dla większej liczby plików, należy powtórzyć opisaną procedurę.
Wyjątki plików lub folderów można skonfigurować zarówno na klientach z systemem Windows, jak i z systemem Mac. Na klientach z systemem Windows wyjątki plików można zastosować do skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware, funkcji SONAR i kontroli aplikacji. Wyjątki folderów dotyczą skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware oraz funkcji SONAR.
 1. Opcja 1:
  Aby wykluczyć plik ze skanowań na klientach działających w systemie Windows, na stronie
  Zasady wyjątków
  kliknij pozycję
  Wyjątki
  .
 2. W obszarze
  Wyjątki
  kliknij pozycję
  Dodaj > Wyjątki Windows > Plik
  .
 3. Z listy rozwijanej
  Zmienna prefiksu
  wybierz wspólny folder.
  Opcję
  [BRAK]
  należy wybrać, aby wprowadzić bezwzględną ścieżkę i nazwę pliku.
  W przypadku wybrania prefiksu wyjątku można używać w różnych systemach operacyjnych Windows.
 4. W polu tekstowym
  Plik
  wprowadź nazwę pliku.
  W przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja
  [BRAK]
  , należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
  W ścieżkach należy używać znaku odwróconej kreski ułamkowej.
 5. W obszarze
  Określ typy skanowania, które będą wykluczać ten plik
  wybierz typ skanowania (
  Zagrożenie bezpieczeństwa
  ,
  SONAR
  lub
  Kontrola aplikacji
  ).
  Należy wybrać co najmniej jeden typ.
 6. W przypadku skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze
  Określ typ skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa
  wybierz pozycję
  Automatyczna ochrona
  ,
  Zaplanowane i na żądanie
  albo
  Wszystkie skanowania
  .
  Informacje o sytuacjach, w których może być wskazane ograniczenie wyjątku do konkretnego typu skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa, znajdują się w tematach pomocy.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .
 8. Opcja 2:
  Aby wykluczyć folder ze skanowań na klientach działającaych w systemie Windows, na stronie
  Zasady wyjątków
  kliknij pozycję
  Wyjątki
  .
 9. W obszarze
  Wyjątki
  kliknij pozycję
  Dodaj > Wyjątki Windows > Folder
  .
 10. Z listy rozwijanej
  Zmienna prefiksu
  wybierz wspólny folder.
  Opcję
  [BRAK]
  należy wybrać, aby wprowadzić bezwzględną ścieżkę i nazwę pliku.
  W przypadku wybrania prefiksu wyjątku można używać w różnych systemach operacyjnych Windows.
 11. W polu tekstowym
  Folder
  wprowadź nazwę folderu.
  W przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja
  [BRAK]
  , należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
  W ścieżkach należy używać znaku odwróconej kreski ułamkowej.
 12. W obszarze
  Określ typ skanowania, który wyklucza ten folder
  wybierz typ skanowania (
  Zagrożenie bezpieczeństwa
  ,
  SONAR
  ,
  Kontrola aplikacji
  albo
  Wszystkie
  ).
  Należy wybrać co najmniej jeden typ.
 13. W przypadku skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze
  Określ typ skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa
  wybierz pozycję
  Automatyczna ochrona
  ,
  Zaplanowane i na żądanie
  albo
  Wszystkie skanowania
  .
  Informacje o sytuacjach, w których może być wskazane ograniczenie wyjątku do konkretnego typu skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa, znajdują się w tematach pomocy.
 14. Kliknij przycisk
  OK
  .
 15. Opcja 3:
  Aby wykluczyć plik lub folder ze skanowań na klientach działającaych na komputerach Mac, na stronie
  Zasady wyjątków
  kliknij pozycję
  Wyjątki
  .
 16. W obszarze
  Wyjątki
  kliknij pozycję
  Dodaj > Wyjątki Mac > Wyjątki zagrożeń bezpieczeństwa dla pliku lub folderu
  .
 17. W oknie dialogowym
  Wyjątek pliku lub folderu zagrożeń bezpieczeństwa
  , z listy rozwijanej
  Zmienna prefiksu
  wybierz wspólny folder.
  Opcję
  [BRAK]
  należy wybrać, aby wprowadzić bezwzględną ścieżkę i nazwę pliku.
 18. W polu tekstowym
  Plik lub Folder
  wprowadź nazwę pliku lub folderu.
  W przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja
  [BRAK]
  , należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
  W ścieżkach folderów należy używać znaku kreski ułamkowej.
 19. Kliknij przycisk
  OK
  .
 20. Opcja 4:
  Aby wykluczyć folder ze skanowań na klientach działającaych w systemie Linux, na stronie
  Zasady wyjątków
  kliknij pozycję
  Wyjątki
  .
 21. W obszarze
  Wyjątki
  kliknij pozycje
  Dodaj > Wyjątki systemu Linux
  .
 22. Kliknij pozycję
  Folder
  .
 23. W oknie dialogowym
  Dodaj wyjątek folderu
  wybierz zmienną prefiksu, wpisz nazwę folderu i określ, czy mają być uwzględniane podfoldery.
  Od wersji 14.3 RU1, opcja
  Również wykluczyć podfoldery
  nie jest obsługiwana w Symantec Agent dla systemu Linux, a wszystkie podkatalogi są zawsze zawarte w skanach.
  W przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja
  [BRAK]
  , należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
  W ścieżkach folderów należy używać znaku kreski ułamkowej.
 24. Określ typ skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Wybierz pozycję
  Automatyczna ochrona
  ,
  Zaplanowane i na żądanie
  albo
  Wszystkie skanowania
  , a następnie kliknij przycisk
  OK
  .