Wykluczanie zaufanej domeny internetowej ze skanowania na klientach Windows

Użytkownik może wykluczyć wybraną domenę internetową ze skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware oraz technologii SONAR. Po wykluczeniu zaufanej domeny internetowej pliki pobierane z należących do niej stron będą zawsze dozwolone. Pliki te będą jednak skanowane przez funkcję Auto-Protect i inne zdefiniowane zadania skanowania.
Domyślnie funkcje Download Insight wyklucza strony internetowe znajdujące się na liście
Zaufane witryny
dostępnej w menu
Internet Explorer > Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia
. Ustawienie to można skonfigurować z poziomu ustawień funkcji Download Insight w zasadzie
ochrony przed wirusami i programami typu spyware
.
Jeśli funkcja Download Insight lub Auto-Protect jest wyłączona, wyjątki dotyczące zaufanych witryn internetowych są także wyłączone.
Podczas konfigurowania wyjątków należy zachować ostrożność. Każdy utworzony wyjątek obniża profil bezpieczeństwa systemu. Zamiast tworzenia permanentnych wykluczeń ze skanowania, zalecamy przesyłanie podejrzanych wyników fałszywie dodatnich do analizy. Zalecamy korzystanie z różnych poziomów ochrony dostępnych w programie
Symantec Endpoint Protection
.
Obsługiwane wyjątki domen internetowych
Podczas tworzenia wyjątku dla domeny internetowej należy kierować się następującymi wskazówkami:
 • Domenę należy wprowadzić w postaci adresu URL lub IP. Jednocześnie można określić tylko jedną domenę.
 • Numery portów nie są obsługiwane.
 • Podając adres URL, należy pamiętać, że wyjątek będzie używać tylko części adresu zawierającej nazwę domeny. Adres URL można poprzedzić HTTP lub HTTPS (wielkość liter jest rozróżniania), jednak wyjątek ma zastosowanie do obu protokołów.
 • W razie określenia adresu IP wyjątek dotyczy zarówno podanego adresu IP, jak i odpowiadającej mu nazwy hosta. Jeśli użytkownik przechodzi do lokalizacji, używając jej adresu URL, program
  Symantec Endpoint Protection
  przekształca nazwę hosta na adres IP i stosuje wyjątek. Adres IP można poprzedzić HTTP (wielkość liter jest rozróżniana).
 • Funkcje Download Insight i SONAR wykluczają domenę niezależnie od tego, czy użytkownik uzyskuje do niej dostęp przy użyciu protokołu HTTP lub HTTPS.
 • W przypadku lokalizacji FTP wymagane jest podanie adresu IP. Adresy URL FTP nie są obsługiwane.
 • Symbol wieloznaczny
  *
  jest obsługiwany przez wyjątki zaufanych domen.
  (Począwszy od wersji 12.1.6)
Wersje starsze niż 12.1 RU2 nie obsługują adresów IP bazujących na protokole HTTPS lub FTP.
 1. Aby wykluczyć zaufaną domenę internetową ze skanowania na klientach systemu Windows
 2. Na stronie
  Zasada wyjątków
  kliknij pozycję
  Dodaj > Wyjątki systemu Windows > Zaufana domena internetowa
  .
 3. W oknie dialogowym
  Dodaj wyjątek zaufanej domeny internetowej
  wprowadź nazwę domeny lub adres IP, które chcesz wykluczyć.
 4. Kliknij przycisk
  OK
  .
 5. Procedurę można powtórzyć, aby dodać więcej domen internetowych.