Wykluczanie znanych zagrożeń ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na klientach z systemem Windows

Wykryte przez oprogramowanie klienckie zagrożenia bezpieczeństwa są wyświetlane w oknie dialogowym
Wyjątki znanych zagrożeń bezpieczeństwa
.
Lista znanych zagrożeń bezpieczeństwa zawiera informacje o dotkliwości zagrożeń.
 1. Aby wykluczyć znane zagrożenia ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na klientach z systemem Windows
 2. Na stronie
  Zasada wyjątków
  kliknij pozycję
  Wyjątki
  .
 3. W obszarze
  Wyjątki
  kliknij pozycję
  Dodaj > Wyjątki systemu WIndows > Znane zagrożenia
  .
 4. W oknie dialogowym
  Dodawanie wyjątków znanych zagrożeń bezpieczeństwa
  wybierz zagrożenia bezpieczeństwa, które chcesz wykluczyć ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
 5. Jeżeli wykrycia mają być rejestrowane, zaznacz pozycję
  Rejestruj wykrycie zagrożenia bezpieczeństwa
  .
  Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, klient będzie ignorować wykrycie wybranych zagrożeń. Wykrycie nie zostanie zatem zarejestrowane przez klienta.
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .
 7. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk
  OK
  .