Określanie sposobu obsługi monitorowanych aplikacji przez program
Symantec Endpoint Protection
na klientach systemu Windows

Określoną aplikację można monitorować w celu utworzenia wyjątku sposobu jej obsługi przez program
Symantec Endpoint Protection
. Gdy program
Symantec Endpoint Protection
zapamięta aplikację i konsola zarządzania odbierze zdarzenie, aplikacja pojawia się na liście aplikacji w oknie dialogowym
Wyjątek aplikacji
. Lista aplikacji jest pusta, jeżeli komputery klienckie w sieci nie zapamiętały jeszcze żadnych aplikacji.
Lista aplikacji zawiera monitorowane aplikacje oraz pliki pobierane przez użytkowników. Działanie programu
Symantec Endpoint Protection
jest stosowane, gdy program
Symantec Endpoint Protection
wykryje aplikację lub jej uruchomienie.
Aplikacja jest również wyświetlana na liście
wyjątku zmiany DNS lub pliku hosta
.
 1. Aby określić sposób obsługi monitorowanych aplikacji przez program
  Symantec Endpoint Protection
  na klientach systemu Windows
 2. Na stronie
  Zasada wyjątków
  kliknij pozycję
  Wyjątki
  .
 3. Kliknij pozycję
  Dodaj > Wyjątki systemu Windows > Aplikacja
  .
 4. W polu rozwijanym
  Wyświetl
  wybierz pozycję
  Wszystkie
  ,
  Obserwowane
  aplikacje lub
  Aplikacje dozwolone przez użytkownika
  .
 5. Wybierz aplikacje, dla których chcesz utworzyć wyjątek.
 6. Z listy rozwijanej
  Działanie
  wybierz opcję
  Ignoruj
  ,
  Tylko rejestruj
  ,
  Poddaj kwarantannie
  ,
  Zakończ
  lub
  Usuń
  .
  Działania
  Ignoruj
  i
  Tylko rejestruj
  są stosowane, gdy aplikacja wykryta podczas skanowania jest uznawana za nieprawidłową lub złośliwą. Działania
  Zakończ
  ,
  Poddaj kwarantannie
  i
  Usuń
  są stosowane po uruchomieniu aplikacji.
 7. Kliknij przycisk
  OK
  .