Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika

Możliwe jest utworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware, kontroli aplikacji oraz funkcji Ochrona integralności.
Nie można utworzyć wyjątków ze zdarzeń dziennika wykryć funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem.
Wyjątki i typy dzienników
Typ wyjątku
Typ dziennika
Plik
Dziennik zagrożeń
Folder
Dziennik zagrożeń
Dziennik funkcji SONAR
Znane zagrożenie
Dziennik zagrożeń
Rozszerzenie
Dziennik zagrożeń
Aplikacja
Dziennik zagrożeń
Dziennik funkcji SONAR
Zaufana domena internetowa
Dziennik zagrożeń
Dziennik funkcji SONAR
Ochrona integralności
Dziennik kontroli aplikacji
Zmiana DNS lub pliku hosta
Dziennik funkcji SONAR
Program
Symantec Endpoint Protection
musi wykryć element, dla którego ma być utworzony wyjątek. W przypadku tworzenia wyjątku za pomocą zdarzenia z dziennika należy określić zasadę wyjątków, która ma zawierać wyjątek.
 1. Aby utworzyć wyjątki na podstawie zdarzeń dziennika
 2. Na karcie
  Monitory
  kliknij kartę
  Dzienniki
  .
 3. Z listy rozwijanej
  Typ dziennika
  wybierz dziennik zagrożeń, dziennik funkcji SONAR lub dziennik kontroli aplikacji i urządzeń.
 4. W przypadku wybrania dziennika kontroli aplikacji i urządzeń wybierz pozycję
  Kontrola aplikacji
  z pola listy
  Treść dziennika
  .
 5. Kliknij pozycję
  Wyświetl dziennik
  .
 6. Obok pozycji
  Zakres czasowy
  wybierz przedział czasu w celu przefiltrowania dziennika.
 7. Wybierz wpisy, dla których chcesz utworzyć wyjątek.
 8. Obok pozycji
  Działanie
  wybierz żądany typ tworzonego wyjątku.
  Wybrany typ wyjątku musi być prawidłowy dla wybranych elementów.
 9. Kliknij przycisk
  Zastosuj
  lub
  Uruchom
  .
 10. W oknie dialogowym usuń wszelkie elementy, których nie chcesz uwzględniać w wyjątku.
 11. W przypadku zagrożeń bezpieczeństwa zaznacz pozycję
  Rejestruj wykrycie zagrożenia bezpieczeństwa
  , aby program
  Symantec Endpoint Protection
  rejestrował wykrycia.
 12. Zaznacz wszystkie zasady wyjątków, które powinny stosować wyjątek.
 13. Kliknij przycisk
  OK
  .