Ograniczenie typów wyjątków, które mogą konfigurować użytkownicy na komputerach klienckich

Możliwe jest skonfigurowanie ograniczeń dla użytkowników, aby nie mogli tworzyć wyjątków skanowań w poszukiwaniu wirusów lub programów typu spyware lub wyjątków funkcji SONAR na komputerach klienckich. Domyślnie użytkownicy mają możliwość konfigurowania wyjątków.
Użytkownicy komputerów klienckich nie mogą tworzyć żadnych wyjątków funkcji Ochrona integralności, bez względu na ustawienia ograniczeń.
Użytkownicy nie mogą również tworzyć wyjątków kontroli aplikacji dotyczących plików.
 1. Ab ograniczyć typy wyjątków, które mogą konfigurować użytkownicy na komputerach klienckich:
 2. Na stronie
  Zasada wyjątków
  kliknij pozycję
  Ograniczenia klienta
  .
 3. W obszarze
  Ograniczenia klienta
  usuń zaznaczenie każdego wyjątku, którego użytkownicy mają nie konfigurować na komputerach klienckich.
 4. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk
  OK
  .