Zarządzanie ochroną za pomocą zapory

Zapora zezwala na przychodzący ruch sieciowy i wychodzący ruch sieciowy określony w zasadzie zapory. Zasada zapory programu
Symantec Endpoint Protection
zawiera reguły i ustawienia ochrony, których większość można włączać lub wyłączać i konfigurować.
Opcjonalnie zadania zarządzania ochroną za pomocą zapory
Zadanie
Opis
Zapoznanie się z funkcją zapory
Przed skonfigurowaniem zapory należy zapoznać się z jej funkcjami.
Utworzenie zasady zapory
Program
Symantec Endpoint Protection
jest instalowany z domyślną zasadą zapory. Można zmodyfikować zasadę domyślną lub utworzyć nowe zasady.
Najpierw należy utworzyć zasadę, aby skonfigurować reguły zapory i ustawienia zapory dla tej zasady.
Utworzenie i dostosowanie reguł zapory
Reguły zapory są to składniki zasad określające sposób, w jaki zapora chroni komputery klienckie przed destrukcyjnymi atakami.
Zasada domyślna zapory zawiera reguły domyślne zapory. Podczas tworzenia nowej zasady program
Symantec Endpoint Protection
proponuje domyślne reguły zapory. Można jednak zmodyfikować reguły domyślne lub utworzyć nowe.
Włączenie ustawień zapory
Monitorowanie zapory
Należy regularnie monitorować stan zapory na chronionych komputerach.