Informacje o ustawieniach zapory dla klienta Mac

Ustawienia zapory dostępne w kliencie
Symantec Endpoint Protection
dla komputerów Mac:
  • Inteligentne reguły zapory
  • Niestandardowe reguły zapory
Te ustawienia może konfigurować tylko administrator
program Symantec Endpoint Protection Manager
. Zapora jest dostępna tylko dla klientów zarządzanych.
Zapora jest uwzględniona w kliencie
Symantec Endpoint Protection
dla komputerów Mac od wersji 14.2.
Ustawienia zapory
Typ ustawienia
Opis
Inteligentne reguły zapory
Inteligentne reguły zapory chronią przed typowymi rodzajami ataków. Zezwalają one również na ruch w ramach określonych protokołów, kiedy w systemie Mac wykonywane jest wstępne żądanie korzystania z danego protokołu.
Ustawienia ochronne to:
  • Wykrywanie skanowania portu
  • Odmowa wykrywania usługi
  • Mechanizm zapobiegania fałszowaniu adresów MAC
  • Automatyczne blokowanie adresu IP atakującego
Protokoły ruchu zawierają:
  • Smart DHCP
  • Smart DNS
Zapora
Symantec Endpoint Protection
dla komputerów Mac nie integruje się z zaporą systemu operacyjnego. Obydwie zapory działają równolegle. Zapora systemu operacyjnego działa na poziomie warstwy aplikacji, a zapora
Symantec Endpoint Protection
zapewnia ochronę na niższych poziomach (Sieć i Transport).
Zapora
Symantec Endpoint Protection
dla komputerów Mac nie pozwala na korzystanie z reguł blokowania typu peer-to-peer, ale reguły te można tworzyć w ramach niestandardowych reguł zapory.
Niestandardowe reguły zapory
Niestandardowe reguły zapory pozwalają administratorom na tworzenie reguł zawierających różne atrybuty ruchu sieciowego.