Konfigurowanie ustawień zapory w przypadku kontroli mieszanej

Klienta można skonfigurować tak, aby użytkownicy nie mieli kontroli nad ustawieniami zapory, które mogą konfigurować lub mieli pełną albo ograniczoną kontrolę nad nimi.
W przypadku zapory dla komputerów Mac użytkownik nie może tworzyć reguł zapory ani zmieniać jej ustawień bez względu na ustawienia interfejsu klienta. Te opcje nie są widoczne w interfejsie klienta.
Kontrola serwera
W systemie Windows użytkownik nie może tworzyć reguł zapory ani włączać ustawień zapory.
W przypadku komputerów Mac użytkownik nie może włączać ani wyłączać zapory.
Kontrola klienta
W systemie Windows użytkownik może tworzyć reguły zapory i włączać wszystkie ustawienia zapory.
W przypadku komputerów Mac użytkownik może włączać i wyłączać zaporę.
Kontrola mieszana
W systemie Windows użytkownik może tworzyć reguły zapory. Administrator decyduje, które ustawienia zapory może włączyć użytkownik.
W przypadku komputerów Mac można określić, czy użytkownik może włączać i wyłączać zaporę.
Zapora ta jest dostępna na urządzeniu klienckim dla komputerów Mac od wersji 14.2.
 1. Aby skonfigurować ustawienia zapory w przypadku kontroli mieszanej:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Klienci
  .
 3. W obszarze
  Klienci
  wybierz grupę, której poziom kontroli przez użytkownika chcesz zmodyfikować.
 4. Na karcie
  Zasady
  , w obszarze
  Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  rozwiń pozycję
  Ustawienia specyficzne dla lokalizacji
  pod wybraną lokalizacją.
 5. Na prawo od pozycji
  Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta
  kliknij kolejno
  Zadania > Edytuj ustawienia
  .
 6. W oknie dialogowym
  Ustawienia trybu kontroli
  kliknij opcję
  Kontrola mieszana
  , a następnie kliknij opcję
  Dostosuj
  .
 7. Na karcie
  Ustawienia kontroli klient/serwer
  , w obszarze kategorii
  Zasada zapory
  wykonaj jedno z następujących zadań:
  • Aby umożliwić użytkownikom konfigurację danego ustawienia klienta, kliknij opcję
   Klient
   .
  • Aby skonfigurować ustawienie klienta, kliknij opcję
   Serwer
   .
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
 9. Kliknij przycisk
  OK
  .
 10. Dla każdego ustawienia zapory, dla którego ustawiono opcję
  Serwer
  , włącz lub wyłącz odpowiednie ustawienie w zasadzie zapory.