Wyłączanie zapory systemu Windows

Można skonfigurować sytuacje, w których program
Symantec Endpoint Protection
wyłącza zaporę systemu Windows. Program
Symantec Endpoint Protection
przywraca ustawienia zapory systemu Windows do stanu sprzed instalacji
Symantec Endpoint Protection
, kiedy wystąpi jeden z następujących warunków:
 • Program
  Symantec Endpoint Protection
  zostanie odinstalowany.
 • Gdy zapora programu
  Symantec Endpoint Protection
  jest wyłączona.
Program
Symantec Endpoint Protection
nie modyfikuje żadnych reguł ani wykluczeń istniejącej zasady zapory systemu Windows.
Zazwyczaj użytkownik systemu Windows otrzymuje powiadomienie, gdy komputer jest ponownie uruchamiany, jeśli zapora systemu Windows jest wyłączona. Program
Symantec Endpoint Protection
wyłącza domyślnie to powiadomienie, aby nie alarmować użytkowników, gdy zapora systemu Windows jest wyłączona. Można jednak w razie potrzeby włączyć powiadomienie.
 1. Wyłączanie zapory systemu Windows
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. W obszarze
  Zasady
  kliknij pozycję
  Zapora
  .
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Utwórz nową zasadę zapory.
  • Na liście
   Zasady zapory
   kliknij dwukrotnie zasadę zapory, którą chcesz zmodyfikować.
 5. W obszarze
  Zasada zapory
  kliknij pozycję
  Integracja z systemem Windows
  .
 6. Na liście rozwijanej
  Wyłącz Zaporę systemu Windows
  określ, kiedy zapora systemu Windows ma być wyłączona.
  Ustawienie domyślne to
  Wyłącz tylko raz
  .
  Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach, kliknij pozycję
  Pomoc
  .
 7. Na liście rozwijanej
  Komunikat o wyłączeniu Zapory systemu Windows
  określ, czy chcesz wyłączyć wyświetlany przy uruchomieniu systemu Windows komunikat wskazujący, że zapora systemu Windows jest wyłączona.
  Ustawienie domyślne to
  Wyłącz
  , czyli użytkownikowi przy uruchomieniu komputera nie jest wyświetlany komunikat wskazujący z informacją, że zapora systemu Windows jest wyłączona.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .