Zarządzanie regułami zapory

Reguły zapory określają sposób, w jaki zapora ma chronić komputery przed destrukcyjnym ruchem przychodzącym i aplikacjami. Zapora automatycznie porównuje z włączonymi regułami wszystkie pakiety przychodzące i pakiety wychodzące. Zapora przepuszcza lub blokuje pakiety na podstawie warunków określonych w regule zapory.
Domyślne reguły zapory klienta
Symantec Endpoint Protection
chronią komputer. Można jednak zmodyfikować reguły zapory w celu zapewnienia dodatkowej ochrony, jeśli zezwala na to administrator lub na kliencie niezarządzanym.
Program
Symantec Endpoint Protection
jest instalowany z domyślną zasadą zapory, zawierającą reguły domyślne. Podczas tworzenia nowej zasady zapory program
Symantec Endpoint Protection
proponuje domyślne reguły zapory. Można zmodyfikować wszystkie reguły domyślne lub utworzyć nowe reguły zapory, jeśli zezwala na to administrator lub na kliencie niezarządzanym.
Zasada musi zawierać co najmniej jedną regułę. Można jednak mieć tyle reguł, ile potrzeba. Reguły można w razie potrzeby włączać lub wyłączać. Można na przykład wyłączyć regułę w celu rozwiązania problemów, a następnie włączyć ją.
Zarządzanie regułami zapory przedstawia niezbędne informacje na temat zarządzania regułami zapory.
Zarządzanie regułami zapory
Zadanie
Opis
Zapoznanie się z działaniem reguł zapory i składnikami reguły zapory
Przed zmodyfikowaniem reguł zapory należy zapoznać się z poniższymi informacjami o sposobie działania reguł zapory:
Dodanie nowej reguły zapory
Można wykonać następujące zadania zarządzania regułami zapory:
 • Dodaj nowe reguły w konsoli przy użyciu kilku metod
  Jedna z metod umożliwia dodanie pustej reguły zawierającej ustawienia domyślne. Druga metoda polega na użyciu kreatora prowadzącego przez kroki tworzenia nowej reguły.
  Dodaj własne reguły do reguł, które program
  Symantec Endpoint Protection
  instaluje domyślnie
 • Dostosuj regułę, zmieniając dowolne kryteria reguły zapory.
 • Eksportuj i importuj reguły zapory z innej zasady zapory
 • Kopiowanie i wklejanie reguł zapory
  Aby oszczędzić czas, można utworzyć nową regułę zapory, kopiując istniejącą regułę podobną do planowanej nowej reguły. Następnie można odpowiednio zmodyfikować skopiowaną regułę.
Dostosowanie reguły zapory
Po utworzeniu nowej reguły lub w celu dostosowania reguły domyślnej można zmodyfikować dowolne kryteria reguły zapory.