Powiadamianie użytkowników o zablokowaniu dostępu do aplikacji

Użytkownikom można wysyłać powiadomienie o blokowaniu aplikacji, do której chcą uzyskać dostęp. Powiadomienie to jest wyświetlane na komputerach użytkowników.
Włączenie zbyt wielu powiadomień może przytłoczyć, a nawet zaniepokoić użytkowników. Powiadomienia należy włączać rozważnie.
 1. Aby powiadamiać użytkowników o zablokowaniu dostępu do aplikacji:
 2. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
 3. Na stronie
  Zasady zapory
  kliknij pozycję
  Reguły
  .
 4. Na karcie
  Powiadomienia
  zaznacz opcję
  Wyświetl powiadomienie na komputerze w przypadku zablokowania aplikacji przez klienta
  i w razie konieczności dodaj własny komunikat.
 5. Kliknij przycisk
  OK
  .