Dodawanie grup hostów

Grupa hostów to zbiór nazw domen DNS, nazw hostów DNS, adresów IP, zakresów adresów IP, adresów MAC lub podsieci zgrupowanych pod jedną nazwą. Grupy hostów eliminują potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych adresów i nazw hostów. Na przykład, aby do reguły zapory dodać wiele adresów IP, każdy z nich można dodać osobno. Można też utworzyć grupę hostów zawierającą wiele adresów IP i dodać tę grupę do reguły zapory.
Podczas dodawania grup adresów konieczne jest opisanie miejsc, w których te grupy są używane. Aby usunąć grupę hostów, należy najpierw usunąć ją ze wszystkich reguł zapory.
Po dodaniu grupy hostów, pojawia się ona na końcu listy
Hosty
. Dostęp do listy
Hosty
można uzyskać za pomocą pola
Host
w regule zapory.
 1. Aby dodać grupy hostów:
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Zasady
  .
 3. Rozwiń pozycję
  Składniki zasad
  , a następnie kliknij pozycję
  Grupy hostów
  .
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Dodaj grupę hostów
  .
 5. W oknie dialogowym
  Grupa hostów
  wpisz nazwę, a następnie kliknij pozycję
  Dodaj
  .
 6. W oknie dialogowym
  Host
  wybierz hosta z listy rozwijanej
  Typ
  .
 7. Wpisz odpowiednie informacje dla każdego typu hosta.
 8. Kliknij przycisk
  OK
  .
 9. W razie potrzeby dodaj następne hosty.
 10. Kliknij przycisk
  OK
  .